Теплопровідність

Система «Теплопровідність» дозволяє виконати розрахунок температурного поля для задач стаціонарної теплопровідності (теплопередачі) і задачі нестаціонарного теплообміну з використанням всіх типів граничних умов для конструкцій з довільною геометрією. А також, перетворити обчислені температурні поля в температурне навантаження для подальшого визначення напружено-деформованого стану конструкції.

Моделювання процесів теплопровідності

Моделювання стаціонарних і нестаціонарних процесів теплообміну виконується в графічному середовищі ВІЗОР-САПР.

Створення скінченно-елементної схеми, редагування, завдання теплофізичних параметрів скінченних елементів теплопровідності (коефіцієнт теплопровідності, коефіцієнт теплопоглинання, питома вага) і конвекції (коефіцієнт конвективного теплообміну), завдання граничних умов, завдання стаціонарних і нестаціонарних видів навантажень, розрахунок, аналіз і документування результатів задач теплопровідності відбувається на вкладці «Теплопровідність». Вкладка стає активною при створенні задачі в 15 ознаці схеми.

Вкладка “Теплопровідність”- створення, редагування, розрахунок і аналіз результатів задач теплопровідності

Стрічковий інтерфейс. Вкладка "Теплопровідність"

Скінченні елементи теплопровідності та конвекції

Для задач теплопередачі використовуються одномірні, плоскі і просторові КЕ теплопровідності. Для моделювання контакту поверхні з середовищем служать спеціальні скінченні елементи конвективної тепловіддачі.

Скінченні елементи використовуються для вирішення задач теплопровідності

Скінченні елементи використовуються для вирішення задач теплопровідності

Всі скінченні елементи теплопровідності пройшли верифікацію на предмет збіжності рішення з аналітичними методами.

Типи температурного впливу

Для моделювання різних типів температурного впливу застосовуються: задана температура у вузлі, тепловий потік на поверхні тіла, задана зовнішня температура для елементів конвекції, а також нестаціонарні види навантажень і променистий теплообмін (радіація).

Нагрузка на узел
Навантаження на вузол (задача нестаціонарної теплопровідності)


Рішення нестаціонарної задачі теплопровідності

Тепловий потік у вузлах розрахункової схеми

Реалізовано розрахунок величини теплового потоку в задачах теплопровідності, а також підсумовування теплового потоку для вибраних завантажень.

Визначення суми теплових потоків, які перетинають досліджувану область

Стаття в Базі знань

Генерації температурних навантажень по результатах розрахунку на теплопровідність

Обчислені температурні поля з будь-якого завантаження задачі стаціонарної теплопровідності, та в будь-який момент часу для задач нестаціонарної теплопровідності можна перетворити в температурне навантаження для визначення напружено-деформованого стану конструкції.

Генерація температурних навантажень на елементи розрахункової схеми на підставі обчислених температур

Відеоролик у Базі знань

Перегляд, аналіз результатів і документування

Результати розрахунку задачі теплопровідності можуть бути представлені в табличній та графічній формі: у вигляді мозаїк і ізополей температур, мозаїк теплового потоку. Документування вихідних даних і результатів розрахунку виконується за допомогою системи «Книга звітів».

Відображення вихідних даних і результатів розрахунку в графічному і табличному видах

Відображення вихідних даних і результатів розрахунку в графічному і табличному видах

За допомогою системи «Теплопровідність» можна виконати моделювання різних видів перенесення тепла (тепловіддача, теплопередача, конвективно-променисте перенесення тепла). Що буде корисно при вирішенні таких практичних задач, як теплотехнічний розрахунок огороджувальних конструкцій, проектування ефективного вогнезахисту будівельних конструкцій, визначення дійсної межі вогнестійкості та ін.

Оцініть можливості

Якщо у вас все ще є сумніви, завантажте демонстраційну версію та спробуйте або зв'яжіться з нашою службою підтримки для отримання більш детальної інформації.

Демонстраційна версія або Запросити онлайн-презентацію