ЛІРА-САПР 2020

Нові можливості

Запрошуємо вас познайомитися з новітніми методиками і технологіями, які допомагають досягати кращого результату при вирішенні складних завдань. Нові можливості програмного комплексу для розрахунку та проектування будівельних конструкцій.

Нові системи

«Прогресуюче обвалення»

«Стержневі аналоги»

РОЗРАХУНКОВИЙ ПРОЦЕСОР

Високоточні скінченні елементи.

Шостий ступінь вільності для оболонок.

Конденсація мас.

Ітераційні КЕ платформного стику.

САПФІР

Збір навантажень від снігу, ожеледиці та тиск ґрунту.

Збір навантажень від плити перекриття на балочну клітку.

Покращені інструменти тріангуляції.

Новий нод імпорту IFC моделі, з можливістю аналізу змін.

та багато іншого

API МСЕ-редакторі (ВІЗОР) ЛІРА-САПР.

Завдання і коригування навантажень МСЕ-моделі засобами САПФІР.

...

«The Biltmore Tbilisi Hotel» Georgia, Tbilisi. Розрахунок у ПК ЛІРА-САПР.
Запрошуємо вас подивитися відео-презентацію нової версії програмного комплексу ЛІРА-САПР 2020. Нам вдалося записати більше 8 годин відео з оглядом нових можливостей.
А також близько 5 годин відео щодо практичного застосування ПК ЛІРА-САПР від наших користувачів. Доповіді зібрані в плей-листи на нашому каналі.

Всіх, хто скористався відкладеним постачанням в період пільгового оновлення, запрошуємо оновлювати ключі і завантажувати нову версію.

Інтероперабельність
компоненти технології BIM

 • У новій версії ПК ЛІРА-САПР розширені можливості обміну даними з іншими розрахунково-графічними додатками (ArhiCad, Allplan, Midas, Plaxis).
 • Додані нові можливості в роботі двосторонньої зв'язки ПК ЛІРА-САПР і Revit.
 • Виконана адаптація двостороннього конвертеру Tekla Structures – ЛІРА-САПР – Tekla Structures.
Детальніше
Компоненти технології BIM
Нові можливості двосторонньої зв'язки Revit і ЛІРА-САПР


Александр Лазарев, «ЛИРА САПР»
САПФИР 2020. Интероперабельность


Андрей Куптель, Проектный центр «ПермПромПроект» ЗАО «Ремстройпроект»
Взаимодействие с разделами ОВВК в САПФИР


Евгений Сумароков, «Метрополис»
Подготовка и передача аналитической модели Revit — САПФИР 2020

Єдине графічне середовище
Візор-САПР

 • Розширений інструментарій, що забезпечує нативний зв'язок ВІЗОР-САПР і САПФІР.
 • Значно вдосконалено технологію створення розрахункових схем і аналізу результатів.
 • Реалізована інформаційна підтримка нових можливостей, розроблених у рамках розрахункового процесору і всіх конструюючих систем.
Детальніше


Алексей Тищенко, «ЛИРА САПР»
ВИЗОР-САПР 2020. Новое в единой графической среде пользователя

Препроцесор
САПФІР-конструкції

 • На додаток до раніше створених можливостей автоматизованого збору вітрового навантаження, формування пульсаційних завантажень, завдання сейсміки та генерації рухомого навантаження у версії 2020 з'явилася можливість в автоматизованому режимі задати снігові мішки, задати ожеледне навантаження, створити тиск ґрунту на стіни підвалу, розширилися опції по формуванню вітрового навантаження - додалася можливість сформувати навантаження згідно Eurocode EN 1991-1-4:2005 і НП 2.2.1 до СП РК EN 1991-1-4:2005/2011. А також з'явилася можливість виконати автоматизований збір навантажень з перекриттів на балки.
 • Прискорення тріангуляції реалізовано на основі використання багатопоточності та на основі розробленого принципу поділу великих областей (перекриттів великих розмірів) на підобласті.
 • Поліпшення тріангуляції - користувачам надається можливість втрутитися в тріангуляціонную мережу на основі ліній тріангуляцій якізадаються , а також зручних автоматизованих прийомів, що дозволяють згущувати сітку в приопорних зонах.
 • У САПФІР 2020 зроблений ще один крок до створення повної розрахункової схеми без залучення Візор-САПР. З'явилася можливість в автоматизованому та ручному режимі задати ряд скінченних елементів, в тому числі і спеціальних. Розроблені можливості виконати перегляд і аналіз результатів розрахунку в середовищі САПФІР. Таким чином, можна відправити розрахункову схему на розрахунок і виконати початковий аналіз результатів минаючи ВІЗОР-САПР.
 • Додана автоматизація у створенні та формуванні якісної аналітичної моделі.
 • В САПФІР-Генератор додані нові ноди: нод Блок моделей, нод Формування стрічкового фундаменту; нод Формування перемичок, нод Створення осей; нод Імпорт ifc моделей.
 • На додаток до раніше розробленим системам Плита, Діафрагма, Колона, Балка та Випуски з фундаментної плити в САПФІР-ЗБК додано конструювання прямих залізобетонних сходів.
 • Удосконалено завдання стиків і розширені можливості для обчислення жорсткості стику в системі Панельні будівлі.
Детальніше
Задание параметров для создания нагрузки от давления грунта
Задание параметров для создания нагрузки от давления грунта
Завдання параметрів для ожеледного навантаження
Завдання параметрів для ожеледного навантаження
Триангуляція зони поблизу опори
Триангуляція зони поблизу опори


Александра Артамонова, «ЛИРА САПР»
САПФИР 2020. Сбор нагрузок


Александра Артамонова, «ЛИРА САПР»
САПФИР 2020: Физическая и аналитическая модель


Александр Лазарев, «ЛИРА САПР»
САПФИР 2020: Пересечение и триангуляция

Розрахунковий процесор
Бібліотека скінченних елементів

У новій версії ПК ЛІРА-САПР реалізовані високоточні (з вузлами на сторонах) лінійні кінцеві елементи (пластинчаті та об'ємні), які дозволяють істотно підвищити точність рішення навіть при використанні грубих сіток.

Реалізована шоста ступінь свободи для КЕ оболонки - поворот навколо осі перпендикулярної площині пластини, яка дозволяє поліпшити якість скінчено-елементної моделі при вирішенні деяких задач (моделювання ексцентриситетів мас, боротьба з геометричною змінністю схеми, та ін.) Без обов'язкового використання спеціальних прийомів моделювання.

Для розв'язування задач динаміки методом розкладання по формах коливань реалізований алгоритм конденсації мас, який дозволяє істотно скоротити час пошуку форм коливань. Даний підхід полягає в тому, що при пошуку форм коливань розглядаються тільки маси основної конструкції, а маси від гнучкої частини (власні коливання якої в даній задачі не цікавлять користувача) зосереджуються в її опорні вузли.

Реалізовано ітераційні кінцеві елементи платформного стику, що дозволяють більш обґрунтовано враховувати роботу стику (виключення при відриві, чіткіше коригування зсувної жорсткості та ін.)

Інші реалізації, що дозволяють значно розширити можливість вирішення лінійних задач.

Детальніше
Розширені налаштування управління розрахунком
Розширені налаштування управління розрахунком
Конденсація мас для розрахунку на динамічні впливи
Конденсація мас для розрахунку на динамічні впливи


Алексей Тищенко, «ЛИРА САПР»
Расчетный процессор ПК ЛИРА-САПР 2020


Роман Водопьянов, «Лира сервис»
Итерационные КЭ стыков панельных зданий в ЛИРА-САПР 2020


Виктор Губченко, «Лира сервис»
Моделирование сейсмоизоляторов в ЛИРА-САПР

Система
Грунт

 • У системі «ҐРУНТ» розроблений інтерфейс «Стрічка». Для повної спадкоємності версії збережений класичний інтерфейс у вигляді спадаючого меню і панелей інструментів.
 • Реалізований розрахунок коефіцієнтів пружної основи відповідно до норм СП РК EN 1997-1:2004/2011 за схемою лінійно пружного півпростору методом пошарового підсумовування. Коефіцієнти постелі можуть бути обчислені за трьома методиками («метод 1» - Пастернак, «метод 2» - Вінклер, «метод 3» - модифікована модель Пастернака з коригуванням модуля деформацій по глибині). За бажанням користувача в автоматичному режимі може бути організований ітераційний процес, що уточнює активний тиск на ґрунт під підошвою проектованої фундаментної плити.
 • В основних діалогових вікнах, таких як характеристики ІГЕ, свердловини/таблиця свердловин, сіть побудови, оновлені візуальні компоненти для редагування таблиць вихідних даних.
 • У новій версії для моделі умовного фундаменту Нс (глибина стискуваної товщі) відраховується від підошви умовного фундаменту, а побудова епюри тиску ґрунту вилученого з котловану будується від підошви ростверку при завданні не нульового значення K1 і/або К2.
Новий інтерфейс системи ҐРУНТ
Новий інтерфейс системи ҐРУНТ
Приклад розрахунку осідання умовного фундаменту з використанням системи ҐРУНТ
Приклад розрахунку осідання умовного фундаменту з використанням системи ҐРУНТ


Алексей Тищенко, «ЛИРА САПР»
Новый интерфейс системы Грунт 2020. Пример моделирования грунтового основания

Конструкції
кам'яні та армокам'яні

 • У новій версії розроблений альтернативний алгоритм розрахунку армокам'яних конструкцій в «суворій відповідності з нормами» СП 15.13330.2012 (зміна №3). Відповідне налаштування вміщено в набір властивостей для варіантів конструювання. Для опису розрахункових параметрів кладки і армування сітками створений новий інтерфейс користувача. Реалізовано підбір армування композитними сітками.
 • Удосконалено розрахунок простінків довільного поперечного перерізу. Визначення площі стиснутої зони перерізу проводиться згідно деформаційній моделі.
 • Удосконалено розрахунок простінків з урахуванням посилення сталевою обоймою, залізобетонною обоймою і армованою розчинною обоймою. Розрахунок підсилення проводиться відповідно до Посібника з проектування кам'яних і армокам'яних конструкцій до СНиП ІІ-22-81 (розділ 5).
Детальніше


Алексей Каманин, «Лира сервис»
Обновленная система «Каменные и армокаменные конструкции»

Конструкції
Залізобетонні

 • У стрижньових і пластинчастих елементах реалізований підбір необхідної площі поперечної арматури з умов вогнестійкості.
 • Реалізований підбір арматури по середині елементу актуально для об'ємно-блочного домобудівництва (дуже тонка стінка, що припускає центральне армування).
 • Для призначених ТЗА реалізовано визначення коефіцієнтів запасу по 5-ти різних перевірках.
Детальніше
Результаты проверки заданного армирования для пластинчатых элементов
Результати перевірки заданого армування для пластинчастих елементів


Юрий Гензерский, «ЛИРА САПР»
Новые возможности ЛИРА-САПР 2020 для расчета конструкций из железобетона


Дмитрий Тищенко, Владислав Стрельченко, «ДАКК»
Моделирование постнапряженных железобетонных балок в ПК ЛИРА-САПР 2020 с помощью системы САПФИР-Генератор


Ион Никитин, «Фарм Дизайн»
Автоматизированный расчет огнестойкости железобетонных конструкций

Конструкції
Сталеві

 • Реалізований розрахунок двотаврового стержня змінного перерізу. Алгоритм підбору поперечних перерізів заснований на умові одержання мінімально можливого по матеріаломісткості профілю. Всі поперечні перерізи в межах конструктивного елементу зберігають лінійну залежність між габаритами перерізів на початку і кінці стержня. Результати підбору перерізів із зазначенням відсотка використання по кожній з перевірок представлені в графічному і табличному видах.
 • Розширений набір поперечних перерізів доступних для виконання перевірки та підбору тонкостінних профілів у відповідності з вимогами СП 260.1325800.2016.
 • При розрахунку елементів у локальному режимі для аналізу так ж виводиться визначальна комбінація зусиль, яка дала максимальний внесок по кожній з перевірок.
 • Збільшена швидкість підбору і перевірки сталевих перерізів за рахунок оптимізації алгоритмів розрахунку.


Алексей Тищенко, «ЛИРА САПР»
Новые возможности ПК ЛИРА-САПР 2020 для расчета и проектирования стальных конструкций

Нова система
«Стержневі аналоги»

Для стержне-подібних елементів (простінки, перемички, пілони та ін.), які в загальній розрахунковій схемі були змодельовані набором скінченних елементів, надається можливість організувати відповідний стержневий елемент, визначити діючі в ньому зусилля і передати на подальше конструювання (підбір арматури в залізобетонному елементі , розрахунок поперечного перерізу сталевого елементу).

Детальніше


Марина Ромашкина, «ЛИРА САПР»
Новая система «Стержневые аналоги»

Новая система
«Прогресуюче обвалення»

Дозволяє організувати моделювання процесу «прогресуюче обвалення». НДС всієї конструкції «передуючій обваленню», є вихідним для наступних варіантів видалення зруйнованих елементів.

Динамічна складова впливу від елементу, що видаляється, може бути врахована або заданим коефіцієнтом динамічності, або додатком імпульсного навантаження в рамках динаміки в часі.

Детальніше


Роман Водопьянов, «Лира сервис»
Новая система «Прогрессирующее обрушение»

Документування та
контекстна довідка

 • Система документування «Книга Звітів» розширена для всіх нових можливостей ПК ЛІРА-САПР 2020.
 • У властивості «Книги звітів» додана опція «Відновити схему по об'ємах» за аналогією з налаштуваннями поновлення зображень.
 • Створена контекстна довідка для нових можливостей ПК ЛІРА-САПР 2020.