Розрахунковий процесор

Нові можливості програмного комплексу для розрахунку та проектування будівельних конструкцій. У версії 2020: нові системи "Прогресуюче обвалення" і "Стержньові аналоги", API, завдання та коригування навантажень МКЕ-моделі засобами САПФІР, 6-й ступінь свободи для оболонок, конденсація мас, ітераційні КЕ стику, поліпшені інструменти тріангуляції, а також багато нових інструментів та інших солодощів!

 • У новій версії ПК ЛІРА-САПР реалізовані високоточні (з вузлами на сторонах) лінійні скінченні елементи (пластинчасті та об'ємні), які дозволяють істотно підвищити точність рішення навіть при використанні грубих сіток.
 • Реалізований шостий ступінь свободи (ступінь вільності) для КЕ оболонки - поворот навколо осі перпендикулярної площині пластини, який дозволяє поліпшити якість скінчено-елементної моделі при вирішенні деяких задач (моделювання ексцентриситетів мас, боротьба з геометричною змінністю схеми, та ін.) без обов'язкового використання спеціальних прийомів моделювання. Відповідне налаштування додане в параметри розрахунку.
 • Для розв'язання завдань динаміки спектральним методом реалізований алгоритм конденсації мас, який дозволяє істотно скоротити час пошуку форм коливань. Даний підхід полягає в тому, що при пошуку форм коливань розглядаються тільки маси основної конструкції, а маси від гнучкої частини (власні коливання якої в даній задачі не цікавлять користувача) зосереджуються в її опорні вузли. Вузлам в які виконується конденсація мас можна призначати ексцентриситети для врахування ефектів крутіння.
Конденсація мас для розрахунку на динамічні впливи
Конденсація мас для розрахунку на динамічні впливи
Розширені налаштування управління розрахунком
Розширені налаштування управління розрахунком
 • Реалізований альтернативний спосіб підсумовування складових при розрахунку на сейсмічні впливи. Даний алгоритм дозволяє врахувати близькість частот і врахувати рекомендації багатьох нормативних документів у галузі проектування сейсмостійкого будівництва, наприклад, формула (5.9) викладена в п. 5.11 СП 14.13330.2018.
 • Реалізований новий модуль динаміки по спектрах НТП РК 08-01.1-2017 «Проектування сейсмостійких будівель і споруд», на які посилається НП до СП РК EN 1998-1:2004/2012 (R2).
 • Реалізована можливість розрахунку «Динаміки в часі» після використання системи «Монтаж» або «Крокова нелінійність». Тобто можна врахувати НДС конструкцій, що передували динамічному впливу за рахунок формування історії навантаження/зведення.
Верифікаційний приклад для аналізу точності рішення при використанні високоточних КЕ
Верифікаційний приклад для аналізу точності рішення при використанні високоточних КЕ
Верифікаційний приклад для аналізу точності рішення при використанні класичних КЕ
Верифікаційний приклад для аналізу точності рішення при використанні класичних КЕ
 • Реалізований варіант ітераційної роботи КЕ стику, що дозволяє уникнути недоліків крокового методу розрахунку (наприклад, виключення при відриві, та включення назад при зміні напрямку навантаження) Див. презентацію "Розрахунок великопанельних будинків у ПК ЛІРА-САПР" (слайд 21)
 • Для ітераційних і крокових КЕ платформного стику реалізовано коригування зсувної жорсткості залежно від вертикальної деформації.
 • Для задач «Динаміки в часі» знято обмеження на прив'язку до фіксованих завантажень з номерами «2», «3» і «4». Порядок завантажень з динамічними навантаженнями, масами і демпфуючими силами може бути довільним.
 • Реалізована можливість задавати відмову (локальне руйнування) елементів для задач «Динаміки в часі» (доступно при наявності нової системи «ПРОГРЕСУЮЧЕ ОБВАЛЕННЯ»).
Співставлення результатів розрахунку для високоточних і класичних КЕ
Співставлення результатів розрахунку для високоточних і класичних КЕ
Патологічний тест з верифікаційного звіту ПК ЛІРА-САПР (том II)
Патологічний тест з верифікаційного звіту ПК ЛІРА-САПР (том II)
 • Розширено можливості процесору для розв'язування задач ітераційним методом. У розрахунках можна використовувати:
  • «Метод 1» – класичний метод компенсуючих навантажень;
  • «Метод 2» – модифікований метод компенсуючих навантажень, рекомендується використовувати в задачах конструктивної нелінійності;
  • «Автоматичний вибір» – під час розрахунку виконується аналіз швидкості збіжності, та вибирається відповідний метод розв'язання.