Прогресуюче обвалення

Нові можливості програмного комплексу для розрахунку та проектування будівельних конструкцій. У версії 2020: нові системи "Прогресуюче обвалення" і "Стержньові аналоги", API, завдання та коригування навантажень МКЕ-моделі засобами САПФІР, 6-й ступінь свободи для оболонок, конденсація мас, ітераційні КЕ стику, поліпшені інструменти тріангуляції, а також багато нових інструментів та інших солодощів!

У ПК ЛІРА-САПР реалізована нова спеціалізована система, яка відповідає чинним рекомендаціям для моделювання поведінки конструкцій будівель і споруд у разі аварійних впливів, що викликали локальні руйнування окремих несучих елементів.

Розрахунок може бути проведений:

  • Квазістатичним методом в лінійній та нелінійній постановках. З використанням системи «Монтаж» для отримання коректного напружено-деформованого стану конструкцій на момент часу перед відмовою елементу, і наступним автоматичним доданням обчислених реакцій від елементу, що видаляється (з протилежним знаком) з урахуванням заданого коефіцієнту динамічності.
  • Динамічним методом прямого інтегрування рівнянь руху в часі в лінійній та нелінійний постановках. Розрахунок можна зробити з урахуванням історії навантаження/зведення, завершальною стадією якого є автоматична генерація і додаток імпульсного навантаження в зазначений проміжок часу. Даний метод дозволяє врахувати і ефекти демпфірування.

Одним з результатів розрахунку є обчислені зусилля у всіх елементах схеми, які можна використовувати для виконання конструктивних розрахунків. Для лінійних розрахункових моделей крім можливості виконати перевірку несучої здатності перерізів, також доступний підбір армування та підбір сталевих перерізів.

Таким чином, в результаті чисельного моделювання можна отримати якісну оцінку стійкості конструкції до прогресуючого обвалення, а також зіставити між собою різні сценарії обвалення з метою виявлення слабких місць.

Демонстрація результатів розрахунку на прогресуюче обвалення в динамічній постановці