Єдине графічне середовище

Нові можливості програмного комплексу для розрахунку та проектування будівельних конструкцій. У версії 2020: нові системи "Прогресуюче обвалення" і "Стержньові аналоги", API, завдання та коригування навантажень МКЕ-моделі засобами САПФІР, 6-й ступінь свободи для оболонок, конденсація мас, ітераційні КЕ стику, поліпшені інструменти тріангуляції, а також багато нових інструментів та інших солодощів!

 • Істотно розширено можливості задання і коригування навантажень на основі зв'язки ВІЗОР - САПФІР - ВІЗОР . Завдяки цій зв'язці з'явилася можливість передавати частину схеми або цілу модель для створення нових або коригування існуючих навантажень засобами САПФІР. Новий інструмент також може бути використаний для збору вітрового, снігового навантаження, тиску ґрунту на будь-яку розрахункову модель, створену засобами ВІЗОР або імпортовану з будь-якого доступного формату. Тепер всі навантаження - штамп, задані на стержні, пластини зберігають інформацію про вершини контуру (лінію проекції), геометрію і положення якого можна змінити в будь-який момент при роботі з розрахунковою моделлю. Відображення контуру навантажень спрощує аналіз заданих в моделі навантажень у вигляді мозаїк, а також істотно підвищує якість документування вихідних даних для розрахунку.
 • Для аналізу результатів розрахунку додані мозаїки та ізополя повних поступальних переміщень (вектор переміщень).
 • Кут узгодження осей для видачі напружень і осей для ортотропних пластин тепер працює як властивість. Тобто при коригуванні сітки пластинчастих КЕ або зміні геометрії пластин кут узгодження зберігає своє положення.
Представлення границь для навантажень-штамп
Представлення границь для навантажень-штамп
 • Вихідні дані таблиць РСЗ/РСН для норм (СНиП 2.01.07-85*, СП 20.13330.2016, ДБН В.1.2-2:2006) розширені коефіцієнтами надійності за відповідальністю будівель і споруд. Ця можливість спрощує підготовку розрахункових схем, метою розрахунку яких стоїть виконання конструктивних перевірок несних конструкцій.
Коефіцієнти надійності за відповідальністю будівель та споруд
Коефіцієнти надійності за відповідальністю будівель та споруд
 • У новій версії підтримується інтерактивний протокол розрахунку. Інформація з протоколу розрахунку, в разі виникнення будь-яких попереджень, помилок, нев'язок в ході рішення, автоматично переноситься в службове вікно «Помилки та попередження». Завдяки цьому з'явилася можливість виконувати відмітку вузлів і елементів, не вдаючись до пошуку потрібних об'єктів через «Поліфільтр вибору». Наприклад, можна швидко виконати відмітку вузлів, в яких вийшла велика нев'язка, або відмітити зруйновані елементи схеми і т.д. шляхом одиночного або групового вказування рядків у відповідному вікні.
Інтерактивний протокол розрахунку
Інтерактивний протокол розрахунку
 • Додана можливість копіювати і вставляти відмічений фрагмент з однієї схеми в іншу, не вказуючи реперні вузли для збірки. При використанні даної команди збірка схеми здійснюється в глобальній системі координат. Ця можливість спрощує спільну роботу суміжних виконавців, які працюють над одним проектом. Вставка необхідного фрагменту схеми також може бути виконана з автоматичним пошуком перетинів.
 • Реалізована можливість створювати шарніри в стержнях, місце установки яких визначається не за направленням ЛСК, а за вказаними вузлами, які належать цим стержням. Також додана можливість створення шарнірів на кінцях конструктивних елементів. Для контролю розрахункової моделі та документування додана «мозаїка параметрів шарнірів», яка в кольорі представляє всі призначені комбінації.
Нові можливості створення шарнірів для стержньових КЕ
Нові можливості створення шарнірів для стержньових КЕ
 • Додана можливість фіксувати всі встановлені розмірні ланцюжки при використанні діалогового вікна «Інформація про розміри». Розмірні лінії не зникають після перемальовування схеми. Реалізована можливість скасувати завдання останньої розмірної лінії, або очистити всі проставлені розміри. Додана можливість виведення значень розмірних ліній з урахуванням проекції виду.
 • Для плоскої задачі, що містить фізично нелінійні ґрунтові КЕ (281-284), з'явилася можливість виконувати розрахунок коефіцієнтів запасу стійкості для кожного КЕ. Розрахунок виконується на підставі головних напружень та міцності заданих в жорсткості ІГЕ.
 • Додана можливість завдання імен для історій нелінійного навантаження. При виведенні проміжних результатів нелінійного розрахунку на екрані виводиться значення величини сумарного коефіцієнту до навантаження.
 • Для стандартних типів перерізу стержневих КЕ додана можливість завдання коефіцієнта Пуассона. Раніше для цих типів перерізу при розрахунку на зсув використовувалася величина рівна 0.25.
 • Додана можливість зберігати параметри редагування в діалогах. Відповідна опція додана в діалогове вікно «Параметри редагування і візуалізації», вкладка «Загальні».
 • Додана можливість одночасної роботи діалогів «Формування динамічних завантажень із статичних» і «Редактор завантажень». У першому з'явилася сортування рядків таблиці по необхідним критеріям.
 • Скасовані обмеження на обов'язкові умови формування вихідних даних для задач «Динаміки в часі». У колишніх версіях необхідно було дотримуватися суворого правила формування завантажень в розрахунковій схемі (перше завантаження - передісторія, друге - завантаження з масами, третє - динамічні навантаження, і четверте необов'язкове завантаження - демпфуючі сили). Тепер користувач вказує номери цих завантажень.
 • Для динамічних задач реалізовані мозаїки вагів мас, які можуть бути використані як для аналізу результатів розрахунку, так і для документування.
 • В номер груп об'єднань переміщень додано інформацію про кількість вузлів, що входять до неї.
 • Для стержнів додана мозаїка «Кількість розрахункових перерізів».
 • Розширені можливості роботи в діалоговому вікні «Епюра по перерізу»:
  • додано налаштування відображень максимальних значень, відображення значення в кожному КЕ;
  • додано обертання у вікні «Епюра по перерізу» за допомогою правої кнопки миші.
 • Для будівельних осей додана можливість управляти їх видимістю при фрагментації схеми.
 • Для зручності читання вихідних даних при розрахунку вогнестійкості залізобетонних конструкцій додана підсвітка граней перерізів стержнів схильних до нагрівання. У режимі перегляду просторової моделі (3D-графіка) з урахуванням призначених перерізів також можна здійснювати контроль за умовами пожежі для пластинчастих елементів.