Стержньові аналоги

Нові можливості програмного комплексу для розрахунку та проектування будівельних конструкцій. У версії 2020: нові системи "Прогресуюче обвалення" і "Стержньові аналоги", API, завдання та коригування навантажень МКЕ-моделі засобами САПФІР, 6-й ступінь свободи для оболонок, конденсація мас, ітераційні КЕ стику, поліпшені інструменти тріангуляції, а також багато нових інструментів та інших солодощів!

Ця система дозволяє вирішити задачу розрахунку конструювання комбінованих конструктивних елементів (залізобетонний пілон, збірна залізобетонна стінна панель, залізобетонна балка-стінка, армокам'яний простінок, залізобетонна перемичка) без модифікацій існуючих розрахункових процедур ЛІРА-САПР. Найчастіше, всі перераховані вище типи конструкцій представлені в розрахунковій моделі набором пластинчастих КЕ. Це пов'язано з тим, що практично всі комплекси, які використовують для створення архітектурної/фізичної моделі, оперують такими об'єктами як стіна/стінна панель/пластина. Якщо для врахування роботи такого елементу в складі каркасу обраний спосіб апроксимації цілком годиться, то врахувати всі особливості аналізу міцності вдається не завжди. Наприклад, для аналізу напружень потрібно дрібніша сітка тріангуляції, тому що в розрахунку використовуються напруження, обчислені в центрі ваги КЕ. Так само однією з найпоширеніших помилок є моделювання згинальних і позацентрово-стиснутих/розтягнутих елементів одним КЕ по висоті перерізу.

Перевірка призначених і підібраних перерізів по міцності, загальної та місцевої стійкості для стержневого аналогу сталевої балки

У ПК ЛІРА-САПР 2020 рішення такої задачі реалізується шляхом створення для КЕ комбінованих конструктивних елементів стержневих аналогів (СА) - аналогічних їм стержневих елементів, з аналогічними перерізами і матеріалами. СА не беруть участі в розрахунку процесору - зусилля в їх перерізах обчислюються на основі зусиль в початкових КЕ. Набір елементів для визначення зусиль може бути абсолютно різноманітним: стержневі, пластинчасті, об'ємні, спецелементи, а також всі можливі їх комбінації. Далі розрахунок конструювання (підбір/перевірка армування, перевірка/підбір сталевих перерізів) стержневих аналогів виконується як і для основних елементів моделі.

Так само стержням СА можна призначити переріз довільного обрису і складу з КПу (Конструктор перерізів універсальний). А потім із результатів розрахунку повернути в КПу діючі зусилля, щоб зробити перевірочний розрахунок несної здатності такого перерізу з нелінійної деформаційної моделі (НДМ).

Приклад створення стержневого аналогу для одного з пілонів фрагменту скінченно-елементної моделі будівлі