Препроцесор САПФІР-конструкції

Нові можливості програмного комплексу для розрахунку та проектування будівельних конструкцій. У версії 2020: нові системи "Прогресуюче обвалення " і "Стержньові аналоги", API, завдання та коригування навантажень МКЕ-моделі засобами САПФІР, 6-й ступінь свободи для оболонок, конденсація мас, ітераційні КЕ стику, поліпшені інструменти тріангуляції, а також багато нових інструментів та інших солодощів!

Збір навантажень

На додаток до раніше створених можливостей автоматизованого збору вітрового навантаження, формування пульсаційних завантажень, завдання сейсміки та генерації рухомого навантаження у версії 2020 з'явилася можливість в автоматизованому режимі задати снігові мішки, задати ожеледне навантаження, створити тиск ґрунту на стіни підвалу, розширилися опції по формуванню вітрового навантаження , додалася можливість сформувати навантаження згідно Eurocode EN 1991-1-4:2005 і НП 2.2.1 до СП РК EN 1991-1-4:2005/2011, а також з'явилася можливість виконати автоматизований збір навантаження на балки.

Розрахунок навантаження від снігового мішка виконується для плоских покриттів з парапетами та ділянок покриттів, що примикають до вентиляційних шахт, які підноситься над покрівлею та інших надбудов згідно нормативних документів СНиП 2.01.07-85, СП 20.13330.2016, ДБН В.2.1.2-2006 3.1(2007), НП до СП РК EN 1991-1-1:2003/2011 в залежності від снігового району, висоти виступаючої конструкції, коефіцієнту який враховує знос снігу і термічного коефіцієнту. Виконується автоматичне обчислення ширини снігового мішка. Опціонально можна заповнити сніговим навантаженням простір по всьому майданчику, обмеженому контуром і сніговим мішком. Контури виступаючих конструкцій можуть бути довільними. Навантаження від снігових мішків автоматично трансформується в штамп.

Завдання снігових мішків у САПФІР
Завдання снігових мішків у САПФІР

Значення ожеледного навантаження обчислюється згідно СП 20.13330.2016 виходячи з товщини стінки ожеледі, висоти споруди і перерізу елементів. Ожеледне навантаження автоматично додається до стрижневих елементів конструкції при створенні розрахункової моделі і автоматично оновлюється при зміні параметрів ожеледного навантаження або геометрії фізичної моделі.

Завдання параметрів для ожеледного навантаження
Завдання параметрів для ожеледного навантаження

Обчислення інтенсивності тиску ґрунту відбувається згідно з Посібником по проектуванню підпірних стін та стін підвалів (Довідковий посібник до СНиП 2.09.03-85) відповідно до заданих параметрів: питомою вагою ґрунту засипки, кутом внутрішнього тертя, питомим зчепленням ґрунту засипки, кутами нахилу розрахункової площини (стіни, шпунта), поверхні ґрунту і кутом тертя ґрунту на контакті з розрахунковою площиною, планувальною відміткою, рівнем ґрунтових вод і рівномірно -розподіленого навантаження, розташованого на поверхні. В результаті обчислень формується 3 завантаження, які включають в себе інтенсивність активного тиску ґрунту, інтенсивність додаткового горизонтального тиску ґрунту, обумовленого наявністю ґрунтових вод та інтенсивність горизонтального тиску ґрунту від рівномірно-розподіленого навантаження розташованого на поверхні призми обвалення. Обчислений тиск ґрунту прикладається до попередньо відмічених стін підземної частини будівлі. Опціонально можна сформувати 1 завантаження з усіма 3 навантаженнями. При необхідності внести коригування у навантаження від ґрунту досить змінити параметри тиску і виконати оновлення розрахункової моделі - навантаження від ґрунту оновиться автоматично. Існує можливість сформувати кілька наборів вихідних даних для обчислення тиску ґрунту.

Завдання параметрів для створення навантаження від тиску ґрунту
Завдання параметрів для створення навантаження від тиску ґрунту

Реалізований інструмент, що дозволяє виконати збір навантажень з поверхні плити і перерозподілити її на балки. В якості вихідних даних задається навантаження, яке необхідно трансформувати в лінійне та прикласти його на несучі балки. Вказуються опори балок, вказується завантаження з якого збирати навантаження і завантаження в якому визначити вже перерозподілені навантаження, налаштовується спосіб представлення навантажень - лінійні навантаження або еквівалентні зосереджені сили. Перерозподілені навантаження можна прикласти не тільки до розрахункової моделі, але і як вихідні дані для фізичної моделі, що дає можливість виконати такий розрахунок і не втратити створене навантаження на балки при оновленні розрахункової схеми. Балочная клітина може мати довільну конструкцію.

Для вітрового навантаження на доповнення до існуючої можливості зібрати і прикласти навантаження на рівні дисків плит перекриття додалася ще можливість докласти об'ємно-просторовий вітровий тиск на всю конструкцію.

Тріангуляція

 • Виконано значне прискорення всіх способів тріангуляції за рахунок багатопоточності. Прискорення залежить від кількості фізичних ядер процесору. Тріангуляція кожної нової пластини відбувається окремим процесом і таким чином завантажуються всі ядра комп'ютера. Також для способу тріангуляції «Чотирикутна» доданий новий параметр «Швидка розбивка», який дає ще додаткове прискорення.
 • У ранніх версіях істотно падала швидкість тріангуляції для плит великої площі. У версії 2020 для таких випадків з'явилася нова опція у властивостях користувацької лінії тріангуляції - лінія розрізу. Дана опція передбачає, що вздовж такої лінії тріангуляції відбудеться розріз плити на окремі частини, тріангуляція яких вже відбудеться на порядок швидше.
 • Для користувальницьких ліній тріангуляції з'явилася можливість задати розбивку (крок апроксимації) всередині лінії. Для ліній тріангуляції розширені команди копіювання, тиражування, симетрії, як в межах однієї плити перекриття, так і для інших плит будівлі. Таким чином можна набрати з ліній тріангуляції шаблон, який можна зберегти в бібліотеку САПФІР і надалі використовувати як в поточному, так і в інших проектах.
 • У властивостях прорізів (вікон і дверей) додалися опції Створювати горизонтальні та вертикальні лінії тріангуляції. Дана опція дозволяє створити промені від прорізу до країв стін з визначальних ліній, які згодом будуть служити як вирівнюючі лінії для тріангуляції.
 • Реалізована можливість виконати загущення кроку тріангуляції для приопорних зони, наприклад, пару між плитами перекриття з колонами. У властивостях колон тепер можна задати крок точок тріангуляції, які будуть використовуватися поблизу опори, кількість рядів точок з фіксованим кроком і загальну кількість рядів точок тріангуляції. Після рядів з фіксованим кроком тріангуляції програма створює кілька рядів з перехідним кроком, щоб пом'якшити перехід від дрібної сітки над опорою до більшої в прольоті.
Тріангуляція зони поблизу опори
Тріангуляція зони поблизу опори

Скінченні елементи

У САПФІР 2020 зроблений ще один крок до створення повної розрахункової схеми без залучення ВІЗОР-САПР. Завдання в явному вигляді КЕ55 для моделювання пружного зв'язку, КЕ 62 для елементів демпфірування, КЕ 10 чисельного для моделювання стержня загального положення (універсального стержня), завдання одновузлових елементів КЕ 56. Для всіх спеціальних КЕ задається жорсткість і вже автоматично формується перетинання при створенні розрахункової моделі.

Завдання КЕ55 для елементів
Завдання КЕ55 для елементів

Для об'єктів типу стіна та плита реалізований вибір типу КЕ, які будуть цей об'єкт моделювати: КЕ 44/42 - оболонка, КЕ 19/12 - плита, КЕ 27/24 - балка стінка універсальна, КЕ 30/22 - балка-стінка, КЕ 47/46 - товста оболонка, КЕ 17/16 - товста плита, КЕ 59/58 (КЕ 258/259) – лінійні та нелінійні елементи платформного стику, КЕ 344/342 - геометрично нелінійна оболонка, а також ортотропні КЕ оболонки, плити, балки-стінки. Для об'єктів типу колона і балка реалізований вибір наступних КЕ: КЕ 1, 2, 3, 4, стержневі КЕ пласкої ферми, рами, ростверку і просторової ферми, КЕ 7 - просторовий стержневий тонкостінний КЕ з урахуванням депланації перерізу, КЕ 10 - універсальний просторовий стержневий КЕ, КЕ 207-208 - фізично нелінійні двовузлові КЕ попереднього обтиснення (домкрат) і натягнення, КЕ 310 - геометрично нелінійний універсальний просторовий стержневий КЕ (нитка). Обраному типу СЕ можна задати жорсткість в явному вигляді в термінах ВІЗОР-САПР, а також коментар до жорсткості.

Завдання типу КЕ для колон і коефіцієнтів до жорсткості
Завдання типу КЕ для колон і коефіцієнтів до жорсткості
Завдання типу КЕ для стін і коефіцієнтів до жорсткості
Завдання типу КЕ для стін і коефіцієнтів до жорсткості

Для фундаментної плити на природній основі з'явилася можливість задати жорсткість горизонтальних в'язів або обчислити її в автоматизованому режимі. В результаті у вузлах фундаментної плити сформуються КЕ 56, що моделюють тертя бетону по ґрунту. Для обчислення жорсткості КЕ 56 задається коефіцієнт тертя бетону по ґрунту і допустима деформація спокою. Існує можливість обмежити кількість обчислюваних жорсткостей. В якості опору ґрунту Pz може використовуватися або чисельно задане значення, або обчислюється значення на основі РСН.

Завдання КЕ 56 з автоматизованим обчисленням жорсткості
Завдання КЕ 56 з автоматизованим обчисленням жорсткості

Аналітична модель

 • Реалізовано вирівнювання одних об'єктів під інші. Команда дозволяє зробити точну і акуратну аналітичну модель, якщо фізична (архітектурна) модель була побудована з певними неточностями.
 • Додано автоматичне узгодження криволінійних об'єктів, наприклад криволінійної плити по криволінійній стіні, що дозволяє отримати однаковий узгоджений крок апроксимації об'єктів при створенні розрахункової моделі. А відповідно, згодом і регулярну тріангуляціонную сіть.
 • Реалізовано створення параметричної балкової системи (масиву балок). Задається крок і переріз балок в одному та іншому напрямку. Для кожної групи балок доступний повний набір параметрів, властивих балкам. Балочна система може бути довільної форми, горизонтальної або похилої. Вектор спрямування дозволяє управляти кутом нахилу балкової системи. Є можливість в регулярному кроці задати індивідуальний, відмінний від загального кроку. Опціонально можна задати навантаження на балки. Навантаження може бути як розподілене по контуру і потім може збиратися на балки за допомогою алгоритму збору навантажень, так і лінійно-розподілене на кожну балку.
Балочна система
 • Створена можливість виконати перетин елементів у розрахунковій моделі за реальними об'ємами об'єктів. Нова установка перетинів дозволяє не замислюватися про такі параметри як співвідношення сторін пілону, точність пошуку перетинань та інших деталізованих налаштувань перетинів.
 • Додана можливість задати кількість розрахункових перерізів стержнів для колон, балок і елементів ферм. Можна налаштувати кількість перерізів як для всіх проектів в налаштуваннях САПФІР, так і індивідуально в кожному об'єкті.
 • Реалізоване автоматизоване завдання перемичок над прорізом для стін. Можна задати всі необхідні дані для більш точного моделювання даного фрагменту моделі (переріз перемички, матеріал, відступи від прорізу) При редагуванні габаритів прорізу перемичка автоматично оновлюється.
Завдання перемички над прорізами
Завдання перемички над прорізами
 • Додана можливість моделювання стрічкового фундаменту за допомогою інструментів Стіна та Балка. Для виділених стін вказується ширина, висота стрічки, матеріал і необхідні розрахункові характеристики. По кнопці Створити формується стрічковий фундамент, який пов'язаний з існуючою стіною і при редагуванні стіни, фундамент автоматично оновлюється.

Результати розрахунку в САПФІР

З версії 2020 з'явилася можливість запустити готову розрахункову модель САПФІР на розрахунок в процесор безпосередньо з системи САПФІР. В результаті розрахунку стає можливим виконати перегляд і аналіз результатів, а саме: мозаїки переміщень у вузлах по всім 6 напрямкам, мозаїки напружень в пластинах (нормальні, дотичні напруження, моменти, поперечні сили та опір ґрунту), мозаїки зусиль в стержнях (поздовжні, поперечні сили, моменти і опір ґрунту Ry, Rz) та мозаїки зусиль в одновузлових елементах по всім 6 напрямкам. Початковий аналіз НДС конструкції дозволяє уникнути помилок в розрахунковій схемі і усунути їх ще на етапі роботи в САПФІР. Розрахункову схему можна відобразити як у вихідному, так і в деформованому вигляді, налаштовуються масштаб деформацій, розміри вузлів, товщини ліній на мозаїках і число діапазонів шкали. Можливе виведення результатів по сформованих комбінаціях РСН і завантаженням.

Мозаїка переміщень по Z в розрахунковій схемі
Мозаїка переміщень по Z в розрахунковій схемі
Мозаїка напружень Мy в розрахунковій схемі
Мозаїка напружень Мy в розрахунковій схемі

САПФІР-Генератор

 • Доданий нод Блок моделей, який дає доступ до технології створення так званого Типового блоку. У такий блок можна додати об'єкти з графічного простору САПФІР або будь-які об'єкти, створені нодами. Далі Блок моделей можна тиражувати по поверхах, копіювати, виконувати симетрію та ін. При внесенні змін в початковий блок всі інші копії блоку оновлюються автоматично. Такі зміни можуть відноситися як до операцій редагування (додати новий об'єкт у блок, перенести об'єкт, видалити) так і до змін властивостей об'єктів, що входять у блок.
Блок моделей
 • Додані нові ноди: нод формування стрічкового фундаменту під стінами, нод формування перемичок над прорізами, нод створення осей.
 • Додано діалогове вікно Оновлення підложок Dxf і Obj, щоб оперативно оновлювати вибрані підложки, не заходячи в діалогове вікно САПФІР-Генератора.
 • Створено нод фільтру по критеріях. В якості критерію можуть бути задані довжина, висота об'єкту, товщина, матеріал, зміщення від рівня, тип об'єкту, шар, маркування.
 • Реалізований нод імпорту ifc моделі. У самому ноді вказується шлях до файлу ifc. Нод імпорту ifc є динамічно оновлюваним. Зміни, внесені в ifc файл, з'являються у файлі САПФІР автоматично при натисканні на кнопку Оновити модель. Змінені, віддалені або додані об'єкти забарвлюються в САПФІР в різні кольори. Змінені - в зелений, додані - в синій, видалені - в червоний. Таким чином можна вже безпосередньо в файлі САПФІР відстежити зміни, які були внесені у ifc файл.

САПФІР-ЗБК

На додаток до раніше розроблених систем Плита, Діафрагма, Колона, Балка та Випуски з фундаментної плити в САПФІР-ЗБК додане конструювання прямих залізобетонних сходів. На основі імпортованої з ВІЗОР-САПР інформації про армування може бути виконана уніфікація сходів.

Конструювання сходів виконується в автоматизованому режимі. Створюється вид армування, який містить поздовжній розріз сходового маршу з відображенням основної поздовжньої робочої арматури і допоміжної арматури. Для сходів створюється робоче креслення армування зі специфікацією, відомістю деталей і відомістю витрати сталі.

Конструювання сходів
Конструювання сходів

Панельні будівлі

 • Для розрахунку жорсткості горизонтального стику додана можливість задати вручну вихідні дані для обчислення жорсткості (як альтернатива отриманню вихідних даних з фізичної моделі). Таким чином можна задати потрібні значення кубикової міцності розчину, товщини верхнього та нижнього розчинного шва та товщину стіни. На основі заданих даних будуть обчислюватися значення діаграми сигма-епсілон.
 • Для горизонтального стику додався спосіб обпирання панелей перекриття з урахуванням ексцентриситету з використанням КЕ 10.
 • Додався спосіб візуалізації моделей у вигляді поверхів зі зрушенням. Можна керувати зміщенням уздовж осей X, Y або Z за допомогою спеціальних слайдеров.
 • Доданий візуальний контроль коректності введених даних в діалогове вікно Розрахунок жорсткості стику.