Кам'яні та армокам'яні конструкції

Розрахунок армокам'яних конструкцій у ПК ЛІРА-САПР реалізує положення норм СП 15.13330.2012, СНиП II-22-81 і ДБН В.2.6-162.

Нова вкладка конструювання «Цегла»

Схема формується у графічному середовищі ВІЗОР-САПР або препроцесорі «САПФІР-КОНСТРУКЦІЇ». Призначаються горизонтальні рівні конструктивної схеми (на рівні найменшого перерізу простінків, на рівні спирання плит перекриттів та ін.), в яких виконується перевірка міцності цегляної кладки. При обчисленні зусиль у процесорі враховується спільна просторова робота несучих цегляних та залізобетонних елементів будівлі. У процесі розрахунку проводиться визначення необхідної кількості сіток та підбір стержнів вертикального армування. Можливий варіантний розрахунок на основі вказівки користувачем різних варіантів розрахункових ділянок стіни.

Види екранів вихідних даних та результатів розрахунку в системі Армокам'яні Конструкції

Підготовка та завдання матеріалів у розрахунковій схемі, аналогічна технології підготовки вихідних даних для розрахунку сталевих і з/б конструкцій. Матеріали для розрахунку армокам'яних конструкцій складаються з трьох компонентів: характеристик кладки; параметрів арматури; характеристик зовнішнього посилення простінків.

Діалогове вікно завдання матеріалів для розрахунку армокам'яних конструкцій

За результатами статичного та динамічного розрахунку формуються навантаження на цегляні простінки. Навантаження на простінки виводяться як для окремих завантажень, так і комбінацій. Крім мозаїки навантажень на простінки є можливість представлення їх у вигляді векторів, прикладених у центрах ваги для кожного простінка.

Мозаїка навантажень на простінки

Векторне представлення навантажень на простінки армокам'яних конструкцій

В якості результатів підбору армування сітками виводиться мозаїка кількості рядів кладки, через яке необхідно виконати армування, виводиться мозаїка необхідних діаметрів сіток і відповідний відсоток армування кладки.

Мозаїка коефіцієнтів запасу міцності

Мозаїка кількості рядів кладки для встановлення сіток

Якщо в розрахунку використовувався варіант армування вертикальними стержнями або комбінацією із сіток і стержнів, у результатах доступні мозаїки необхідної кількості вертикальних стержнів та їх діаметри, а також відповідний відсоток армування.

Для кожного рівня можлива видача ескізу робочого креслення із зазначенням кількості рядів кладки, через які необхідно укладати арматурні сітки.

Автоматична генерація груп цегляних простінків

Можливе завдання в одному проекті різних типів армокам'яних конструкцій, різних типів каменю, шлакоблоків, ракушняка, туфу та ін.