Єдине графічне середовище користувача ВІЗОР-САПР

Широкий набір зручних інструментів для створення та аналізу комп'ютерних моделей довільних конструкцій.

 • єдине – тому що користувач, не покидаючи це середовище, проходить усі етапи рішення, від створення розрахункової схеми до аналізу результатів, може перемикатися в будь-який вибраний режим та отримувати інформацію з будь-якого етапу, а також переглядати одночасно вікна декількох режимів (наприклад, аналізуючи результат, можна паралельно переглянути вихідні дані);

 • інтуїтивне - тому що інтерфейс за змістом та наповненням організований відповідно до вимог і об'єктів предметної області, а за формою реалізації успадковує базовий інтерфейс ОС Windows, і користувач, знайомий із цим середовищем, може легко взаємодіяти з комп'ютером, інколи навіть на інтуїтивному рівні;

 • графічне – тому що провідною формою представлення проекту є графічна інформація (візуалізація об'єктів загалом та їх частин, відображення результатів у вигляді деформованих схем, епюр, ізополів, анімація динамічних процесів та ін.).

Нелінійний закон деформування бетону зі спадаючою гілкою

Основні функції:

 • візуалізація розрахункових схем на всіх етапах її синтезу та аналізу;

 • діагностика помилок;

 • наявність докладної інструкції;

 • наявність контекстних підказок, що виключають виникнення для користувача непереборних ситуацій;

 • наявність численних і багатоваріантних прийомів створення моделі (фільтри, маркери, дескриптори, навігація, багатомовність, різні системи одиниць виміру, побудова будь-яких перерізів, масштабованість, багатовіконний режим та ін.);

 • наявність численних прийомів аналізу результатів (побудова ізополів, ізоліній напружень, переміщень, епюр зусиль, анімація коливань, побудова деформованих схем, цифрова та колірна індикація елементів та їх атрибутів, регульований масштаб зображення);

 • індикація проходження задачі в процесорі;

 • наявність розвиненої системи документування.

Параметри, що настроюються:

 • панелі інструментів (їх склад, положення на екрані, ознака видимості);

 • колірна схема (колір фону робочого вікна, кольори складових елементів та об'єктів розрахункової схеми, палітра ізополів результатів);

 • вид і розмір шрифтів;

 • шляхи до базових каталогів на диску для зберігання файлів вихідних даних та результатів;

 • одиниці виміру;

 • вибрані мови інтерфейсу та документування;

 • параметри 3D-графіки (наявність програмного чи апаратного прискорення, використовувані візуальні ефекти) та ін.

Декілька сценаріїв взаємодії

В системі ВІЗОР-САПР реалізовані принципи множинності, завдяки яким користувачеві пропонується декілька сценаріїв взаємодії з програмним комплексом. Так, одна й та сама команда може бути виконана з використанням рядка головного меню, кнопки на панелі інструментів, рядка контекстного меню або набору "гарячих" клавіш.

Можливість скасування введених операцій

Система ВІЗОР-САПР надає користувачеві можливість скасування введених операцій та повернення на попередні кроки редагування, а також відновлення скасованих операцій. Ці функції доступні користувачеві на всіх етапах редагування проекту та реалізовані для необмеженої кількості кроків.

Живучість проекту

ВІЗОР-САПР забезпечує живучість проекту на основі реалізованих функцій автозбереження та імпорту проекту з проміжних та робочих файлів.

Документуючі модулі ВІЗОР-САПР реалізують наступні функції:

 • надання стандартних вихідних форм з можливістю їх гнучкого налаштування за складом елементів даних та форми видачі;

 • вбудовані механізми генерації користувачем нових вихідних форм;

 • видача графічної інформації у різних векторних та растрових форматах для виведення на друкувальні пристрої (принтери, плотери), для перенесення в документи, що створюються у спеціалізованих документуючих програмах (таких як MS Word), а також для передачі та розміщення в мережі Інтернет;

 • видача табличної інформації у форматі електронних таблиць з можливістю їх подальшої обробки, виведення та подальшого зберігання.

ВІЗОР-САПР надає можливість працювати як українською, так і англійською мовою. Користувач може використовувати будь-яку діючу систему одиниць виміру, як при створенні моделі, так і при аналізі результатів розрахунку.

Обмін даними

ВІЗОР-САПР має вбудовані конвертори обміну даних з іншими програмними комплексами на основі стандартизованих форматів даних: DXF, MDB, XML, TIFF, GIF, AVI, IFC.

Оцініть можливості

Якщо у вас все ще є сумніви, завантажте демонстраційну версію та спробуйте або зв'яжіться з нашою службою підтримки для отримання більш детальної інформації.

Демонстраційна версія або Запросити онлайн-презентацію