Конструктор тонкостінних перерізів КТС-САПР

Програмне забезпечення для проектування конструкцій LIRALAND Group

Система КТС-САПР застаріла. В ЛІРА-САПР 2018 була розроблена нова система конструктор перерізів

Система призначена для формування тонкостінних перерізів довільної конфігурації — відкритих, замкнутих, напівзамкнутих. Містить процесор для побудови жорсткістних (включаючи секторіальні) характеристики.


Система КТС-САПР представляє собою спеціалізоване графічне середовище і містить інструменти для формування тонкостінних перерізів довільної конфігурації - відкритих, замкнутих, напівзамкнутих. Система забезпечена процесором для обчислення секторіальних та геометричних характеристик перерізу. Обчислюються також координати центрів вигину та кручення. Відображаються епюри секторіальних характеристик.

КТС-САПР інформаційно пов'язана із системою ВІЗОР-САПР. Створений переріз можна експортувати у ВІЗОР-САПР та присвоїти його відповідному елементу. За наявності зусиль у заданому перерізі проводиться відображення картини нормальних, дотичних, головних та еквівалентних напружень.

Система КТС-САПР застаріла. В ЛІРА-САПР 2018 була розроблена нова система конструктор перерізів