Історія версій
ЛІРА-САПР

Створення та коригування розрахункової моделі

Створення та коригування розрахункової моделі

Змінено: Березень 26, 2024
 • Реалізовано задання нерівномірного навантаження у довільних напрямках на групу вузлів/стержнів/пластин, яка буде корисна при заданні навантаження від снігових мішків, нерівномірного навантаження від тиску ґрунту на стіни та ін.

Задання трапецієвидного навантаження вздовж вектора на групу пластин

Задання трапецієвидного навантаження вздовж вектора на групу пластин
 • Додано функціонал, що дозволяє виконати перенесення вибраних вузлів у вказаний вузол, на вказану пряму або на вісь ланцюжка стержнів. Даний інструмент буде корисним, наприклад, при коригуванні тріангуляції сітки плоских КЕ. А також у ситуації, яка може виникнути при імпорті схем із деяким відхиленням стержнів від вертикалі чи горизонталі.

Перенесення відмічених вузлів до вказаної прямої

Перенесення відмічених вузлів до вказаної прямої
 • Реалізована функція, за допомогою якої у відмічених вузлах будуть створюватися жорсткі вставки для відмічених стержнів, кінці яких входять до відмічених вузлів.

 • Додано опції візуалізації центрів сил відповідно до обчислених координат і векторів навантажень відповідно до обчислених сумарних значень навантажень, навантажень на фрагмент, інерційних сил і ваг мас.

Візуалізація центрів сил і векторів навантажень

Візуалізація центрів сил і векторів навантажень
 • Реалізовано режим, при якому відображаються/фрагментуються тільки елементи схеми з призначеними типами жорсткостей/матеріалами конструювання/типами заданого армування, виділені у відповідних списках. Команда фрагментації працює як із всією схемою, так і в рамках поточного фрагменту схеми.

Відображення/фрагментація елементів із параметрами, виділеними у списку
 • Для всіх типів навантажень (крім навантажень динаміки в часі) реалізовано можливість групового редагування. Коригування доступне для групи вибраних у списку навантажень. Змінити можна лише параметри навантаження (величину, прив'язки тощо). Тип навантаження, система координат, напрямок впливу не коригуються.

 • Реалізовано можливість групового редагування нелінійних жорсткостей для стандартних типів перерізів, пластин, об'ємних елементів та жорсткості стику, поряд з можливістю групового редагування лінійних жорсткостей та лінійних жорсткостей зі зміненими значеннями жорсткісних характеристик (редаговані жорсткості).

  Примітка

  При виборі у списку кількох однотипних жорсткостей можна виконати їх групове редагування. У цьому випадку в полях введення діалогового вікна наводяться лише ті значення, які однакові для всіх жорсткостей групи. При коригуванні значень параметрів (видимих або прихованих), вони будуть присвоєні кожній із жорсткостей групи, що розглядається. При груповому редагуванні лінійних, редагованих, нелінійних жорсткостей (у будь-якій комбінації) можливість зміни параметрів редагованих та нелінійних жорсткостей заблоковано.

 • У діалоговому вікні Перетворити результати в навантаження додано опцію Розкласти реакції по завантаженнях. При активації даного прапорця обчислені навантаження на фрагмент (фундамент) для кожного завантаження перетворюються на вузлові навантаження, і прикладаються на вузли вихідні завантаження. Нові завантаження при цьому не створюються.

  Примітка

  Цей прийом можна використовувати для громіздких схем, якщо надалі (у копії файлу задачі) планується розраховувати фрагмент з навантаженнями на нього від відкинутої частини схеми, а сама схема має велику кількість завантажень, пов'язаних набором складно створених РСН. При такому підході зберігається зв'язок між раніше заданими завантаженнями та створеними для них РСН.

 • Дозволено створення контурів продавлювання, якщо нижній вузол колони (вузол продавлювання) знаходиться під плитою і коли верхній вузол колони (вузол продавлювання) знаходиться над плитою.