Історія версій
ЛІРА-САПР

Дані для розрахунку на сейсміку

Змінено: 02.01.2024 11:32:44
  • Реалізовано функціональність, що дозволяє призначати коефіцієнти дисипації окремим елементам схеми для кожного динамічного завантаження. Ці коефіцієнти використовуються в розрахунках на сейсмічні впливи за реальною однокомпонентною акселерограмою (27), за реальною трикомпонентною акселерограмою (29), за відгуком-спектру (41), за трикомпонентним відгуком-спектру (64); для врахування демпфування.

  • При розрахунку на сейсмічні впливи по реальній однокомпонентній акселерограмі (27) та за реальною трикомпонентною акселерограмою (29) додано можливість задання максимального обчисленого коефіцієнта дисипації.

  • Додано можливість коригування спектра за обчисленим коефіцієнтом диссипації при розрахунку на сейсмічні впливи за відгуком-спектром (41) та трикомпонентним відгуком-спектром (64). 

Примітка:

При коригуванні спектра за обчисленим коефіцієнтом дисипації вважається, що заданий користувачем спектр відгуку побудований при коефіцієнті дисипації 0.05 (5%).

  • При заданні даних для розрахунку на сейсмічний вплив згідно норм AzDTN 2.3-1 2010, зі змінами від 01.01.2014 (Азербайджан - модуль 50) з'явилася можливість задання коефіцієнта нелінійного деформування ґрунту Kq.