Історія версій
ЛІРА-САПР

Інструменти аналізу властивостей і результатів розрахунку

Інструменти аналізу властивостей і результатів розрахунку

Змінено: Березень 26, 2024
 • Для задач з розрахунком на динаміку у часі додано можливість відображення у глобальній або місцевій системі координат мозаїк прискорень та швидкостей для всіх вузлів схеми. Також доступний перегляд анімації зміни прискорень та швидкостей у часі.

Мозаїки прискорень та швидкостей для всіх вузлів схеми для задач з розрахунком на динаміку у часі

Мозаїки прискорень та швидкостей для всіх вузлів схеми для задач з розрахунком на динаміку у часі
 • Для задач з розрахунком на динаміку в часі на основі обчислених прискорень для вузла схеми, що розглядається, реалізовано побудову графіка спектра відгуку за напрямками X, Y, Z, UX, UY, UZ.

Графіки зміни переміщення, прискорення в залежності від часу. Графік вузлового спектру відповіді

Графіки зміни переміщення, прискорення в залежності від часу. Графік вузлового спектру відгуку
 • Додано опцію, яка дозволяє при розгляді вузла із заданою акселерограмою за вибраним напрямком при побудові графіка прискорення та спектра відгуку підсумувати заданий графік і графік, отриманий за результатами розрахунку.

 • Додано опцію вибору способу відображення мозаїк, що представляє початкові, кінцеві та відносні значення нелінійних жорсткостей пластин і стержнів обчислених в результаті розрахунку системи Інженерна нелінійність 1 (ітераційний метод розрахунку на визначальне навантаження) та фізично нелінійного розрахунку моделюючого процес зведення (Монтаж, Інженерна нелінійність 2 (кроковий метод розрахунку на визначальне навантаження), Прогресуюче обвалення). А для одновузлових і двовузлових скінченних елементів, що моделюють пружні в'язі з урахуванням граничного зусилля (КЕ 251, 252, 255, 256, 261, 262, 265, 266) і нелінійні пружні в'язі (КЕ 295, 296) додано мозаїки обчислених остаточних жорсткостей.

Початкове, кінцеве та відносне значення згинальної жорсткість пластин вздовж узгоджених місцевих осей X1

Початкове, кінцеве та відносне значення згинальної жорсткість пластин вздовж узгоджених місцевих осей X1
 • Для фізично нелінійних задач із використанням об'ємних ітераційних елементів реалізовано інструмент для перегляду, дослідження та документування обчислених параметрів напружено-деформованого стану. У вікні Стан перерізу представлені наступні результати розрахунку для вибраного об'ємного ітераційного елемента в режимі отримання інформації:

  • мозаїка нормальних напружень в основному/ армуючому матеріалі об'ємного елементу;
  • мозаїка відносних деформацій в основному/ армуючому матеріалі об'ємного елементу;
  • мозаїка дотичних напружень τxy/ τxz/ τyz в основному матеріалі об'ємного елементу;
  • мозаїка відносних деформацій γxy/ γxz/ γyz в основному матеріалі об'ємного елементу.

Оцінка напруженого стану основного та армуючого матеріалів фізично нелінійного ітераційного об'ємного елементу

Оцінка напруженого стану основного та армуючого матеріалів фізично нелінійного ітераційного об'ємного елементу
 • Реалізовано нові режими мозаїк для виконання аналізу опору ґрунту:

  • Мозаїка опору ґрунту Rz (погонна) (Н/м);
  • Мозаїка опору ґрунту Ry (погонна) (Н/м);
  • Мозаїка опору ґрунту Rz/Bc (Н/м^2);
  • Мозаїка опору ґрунту Ry/Hc (Н/м^2).

  Примітка

  Вс - ширину осадової лунки, розмір, паралельний осі Y1 стержня (м);
  Нс - шириною осадової лунки, розмір, паралельний осі Z1 стержня (м).