Історія версій
ЛІРА-САПР

Перерозподіл мас

Змінено: 02.01.2024 13:40:33

Реалізовано процедуру перерозподілу мас. Для кожного спектрального динамічного завантаження та для динаміки в часі можна задати набір груп перерозподілу мас. Ця функціональність дозволяє виконати вимоги нормативних документів, що стосуються врахування ефектів кручення, викликаних невизначеністю в розташуванні мас та просторовими варіаціями сейсмічного впливу.

Кожна група має такі параметри:

  • Положення місцевої системи координат групи. Можливі два варіанти задання положення цієї системи координат: за умовчанням і  задання кута повороту навколо глобальної осі Z.
  • Зміщення мас уздовж місцевої осі R` (Eak_R`).
  • Зміщення мас уздовж місцевої осі T` (Eak_T`).
  • Список елементів для формування групи.

Групи перерозподілу мас в елементах

Групи перерозподілу мас в елементах

Положення МСК групи за умовчанням визначається наступним чином:

  • для однокомпонентних сейсмічних впливів – напрямок місцевої осі Х визначається як проекція сейсмічного впливу на площину ХOY глобальної системи координат.
  • для трикомпонентних сейсмічних впливів з радіальними складовими – напрямок місцевої осі Х збігається з напрямком радіальної складової сейсмічного впливу;
  • для інших спектральних динамічних впливів та динаміки у часі – місцева система координат групи збігається з глобальною системою координат.

Мета перерозподілу мас – змістити центри мас на задані величини зміщень Eak_R` і Eak_T`.

Важливо!

У групі перерозподіляються маси, одержані з навантажень та ваг мас, прикладених на елементи і безпосередньо на внутрішні вузли групи. Внутрішні вузли групи – це вузли, які належать лише елементам групи. Для збору мас елемента групи в його вузли використовується діагональна матриця мас, незалежно від того, який тип матриці був заданий.