Історія версій
ЛІРА-САПР

Ґрунт

Змінено: Березень 26, 2024
 • Доданий новий метод розрахунку коефіцієнтів постелі (метод 6), який ґрунтується на експериментальних даних про швидкості поширення пружних хвиль у шарах ґрунту, розташованих нижче підошви фундаментів. Реалізовано відповідно до положень НТП РК 08-01.2-2021. Подробиці описані у статті в Базі знань.

Задання параметрів та результати розрахунку коефіцієнтів постелі по методу 6 (НТП РК 08-01.2-2021)

Задання параметрів та результати розрахунку коефіцієнтів постелі по методу 6 (НТП РК 08-01.2-2021)
 • Додано розрахунок несучої здатності паль з урахуванням сейсмічних впливів відповідно до розділу 11* СП РК 5.01-103-2013 (зміни 2021 року).

Параметри врахування сейсмічного впливу для розрахунку несучої здатності палі (СП РК 5.01-103-2013)

Параметри врахування сейсмічного впливу для розрахунку несучої здатності палі (СП РК 5.01-103-2013)
 • Додані вихідні дані та алгоритм розрахунку для паль “Опори ЛЕП”.

 • Коригування виключення Fi (внесок у несучу здатність по бічній поверхні) піщаного ґрунту над розширенням для бурових/набивних паль:

  • Якщо конус неврахування опору ґрунту по бічній поверхні палі над розширенням не прорізає (не стосується) піщаного ґрунту, то він ігнорується (у попередніх версіях/релізах, якщо стовбур палі по своїй довжині в будь-якому місці перетинав піщаний ґрунт, то конус неврахування Fi враховувався, що призводило до невеликого зменшення несучої здатності Fd);
  • При розрахунку висоти цього конусу по СП РК 5.01-103-2013 при "сферичній" формі розширення, якщо задано dh < (db-D)/2, то тепер у розрахунку буде прийнято dh=(db-D)/2.

  Побудова конуса для неврахування Fi над розширенням палі по СП РК 5.01-103-2013

  Побудова конуса для неврахування Fi над розширенням палі по СП РК 5.01-103-2013
 • Оптимізована робота функції розбиття імпортованих навантажень на підгрупи навантажень (потрібна для коректного визначення розрахункового опору ґрунту основи R для окремих фундаментів, докладніше див. https://liraserv.com/kb/4/943/) .

 • Для специфічних ґрунтів (набухаючі ґрунти) зона усадки Hsh (задана в параметрах навантаження) тепер відраховується завжди від поверхні рельєфу (точніше від точки початку відліку побутового тиску ґрунту, тобто, якщо встановлений прапорець Враховувати вагу ґрунту вище відмітки прикладання навантаження, то Hsh буде рахуватися від поверхні рельєфу). Таким чином, якщо зона усадки Hsh=5 м, а глибина закладення фундаменту дорівнює 2 метри, то глибина розрахунку усадки від висихання ґрунту, що набухає, складе тільки 3 метри і тільки від сумарних напружень під підошвою фундаменту. І якщо задана Hsh менше глибини закладання фундаменту, то осідання від усадки набухаючого ґрунту буде нульовим. Детальний опис такого розрахунку наведено у Базі знань.

 • У всіх вкладках специфічних ґрунтів таблиці “Характеристики ґрунтів” додано сортування за зростанням значень P (тиску) та відносних деформацій. Щоб не було плутанини у розрахунку, потрібно завжди намагатися задавати ці дані у порядку зростання.

 • Якщо параметри усадки набрякливого ґрунту (тиск-усадка) були задані одним рядком (без рядка 0=0), то від нуля і до заданих величин параметри тиск-усадка визначаються лінійною інтерполяцією, а після цього значення приймаються константою. Раніше єдиний заданий рядок тиск-усадка приймався константою для всіх значень усадки від нуля (включаючи нульові напруження).

 • У разі, коли є накладення навантажень у плані з ознакою “Результати”, у діалозі "Результати у точці" читається навантаження верхнє - тепер навантаження від паль для цього випадку читаються за позначкою голови палі, тобто, ймовірніше будуть зверху), а раніше при прикладенні навантаження.

 • Діалог "Результати в точці" - у випадку призначення таких кольорів ґрунтів, на фоні яких не видно або погано читаються епюри та розміри, реалізований контрастний колір для епюр та розмірів.

Результати у точці

Результати у точці
 • На вкладку стрічки Ґрунт до блоку Інструменти додана кнопка Геометрія, яка викликає меню для вимірювання відстані, кутів та площ у системі Ґрунт (команда Визначити для відмічених дозволяє порахувати площі виділених навантажень).