Історія версій
ЛІРА-САПР

Проектування сталевих конструкцій

Проектування сталевих конструкцій

Змінено: Березень 27, 2024
 • При відкритті задач, збережених у 2022 версії, автоматично перемикається опція Вибирати для розрахунку мінімальний коефіцієнт Ω з усіх елементів розрахункової схеми з ознакою дисипативної зони.

Удосконалення в системі проектування сталевих конструкцій

Змінено: 02.01.2024 13:45:50
 • Реалізовано трасування перевірки та підбору (суцільних гарячекатаних) сталевих перерізів відповідно до норм Eurocode 3: Design of Steel Structures - Part 1-1 - General Rules and Rules for Buildings. May 2005. Incorporating Corrigenda February 2006 and March 2009" (далі EN 1993-1-1:2005/AC:2009) і "Єврокод 3: Проектування сталевих конструкцій - Частина 1-1: Загальні правила та правила для будівель. Травень 2005. Включаючи виправлення у лютому 2006 р. та березень 2009 р.", враховуючи національний додаток (далі СП РК EN 1993-1-1:2005/2011).

  Файл трасування розрахунку створюється у форматі HTML і відкривається в браузері web-сторінок.

Фрагмент трасування розрахунку для сталевих конструкцій

Фрагмент трасування розрахунку для сталевих конструкцій
 • Для елементів, схильних до стисненого кручення, додано врахування дотичних напружень t,Ed, викликаних дією згинально-крутильного моменту Tw,Ed. Дана можливість підтримується в розрахунку для норм EN 1993-1-1:2005/AC:2009 та СП РК EN 1993-1-1:2005/2011.

  Нагадаємо, нормальні напруження w,Ed викликані бімоментом BEd (даний момент буде обчислюватися тільки для типу КЕ-7 у задачах з ознакою схеми 6) також враховуються в перевірці несучої здатності елементів.

 • Для норм СП РК EN 1993-1-1:2005/2011 реалізовано перевірку та підбір двотаврового зварного перерізу не прив'язаного до сортаментів листового прокату. Дана можливість дозволяє виконати підбір максимально ефективного поперечного перерізу за критерієм найменшої матеріаломісткості.

Параметричний зварний двотавр

Параметричний зварний двотавр
 • Для розрахунку сталевих конструкцій реалізовано можливість, яка дозволяє вибирати коефіцієнт Ω,min не з елементів, що примикають, а з усієї системи цілком, у тому числі, суперелементів. Налаштування для вибору сценарію знаходиться в діалозі "Параметри розрахунків при конструюванні". Нагадаємо, врахування сейсмічного впливу на конструктивну систему передбачено через механізм дисипації сейсмічної енергії в результаті пластичної гістерезисної поведінки конструктивних елементів. Сама ж методика розрахунку реалізована згідно з розділом 6 “СПЕЦІАЛЬНІ ПРАВИЛА ДЛЯ СТАЛЕВИХ БУДІВЕЛЬ”, “ПРОЕКТУВАННЯ СЕЙСМОСТІЙКИХ КОНСТРУКЦІЙ - Частина 1. Загальні правила, сейсмічні впливи та правила для будівель. Включаючи виправлення липень 2009 р." СП РК EN 1998-1:2004/2012.

Налаштування врахування дисипації сейсмічної енергії для сталевих конструкцій

Налаштування врахування дисипації сейсмічної енергії для сталевих конструкцій
 • Поліпшено реакцію програми під час виконання перевірки та підбору металевих перерізів для великих моделей. Додано додаткові перевірки на зупинку розрахунку під час підбору. Елементи поділяються між логічними ядрами незалежно від їхньої кількості.

 • Оновлено користувацький інтерфейс.