Історія версій
ЛІРА-САПР

Інструменти аналізу властивостей та результатів розрахунку

Інструменти аналізу властивостей і результатів розрахунку

Змінено: 27.12.2023 12:27:25
 • Реалізовано нові режими мозаїк:

  • Група мозаїк для контролю та документування заданих абсолютно жорстких тіл: мозаїки кількості екземплярів АЖТ, що включають вузол (всі ведені вузли АЖТ повинні мати значення на шкалі мозаїк 1, ведучі вузли АЖТ можуть мати значення 1, 2 або більше); мозаїки кількості вузлів усіх АЖТ, що включають вузол; мозаїка типів АЖТ.
  • Група мозаїк для контролю прикладених на схему навантажень: мозаїка кількості однакових навантажень, прикладених на окремий вузол та/або елемент; мозаїка кількостей навантажень, прикладених на окремий вузол та/або елемент (навантаження штамп враховується як одне навантаження); мозаїка навантажень з урахуванням накладення заданих навантажень-штампів (рівномірно-розподілених по площі) на пластини.

Мозаїки для контролю прикладених навантажень на схему

Мозаїки для контролю прикладених навантажень на схему
  • Група мозаїк відсоткового відношення площі армування підібраної/заданої поздовжньої арматури вздовж осі Х, Y та ХY (сумарної) до площі перерізу пластини.

Мозаїки відсоткового відношення площі армування підібраної/заданої поздовжньої арматури

Мозаїки відсоткового відношення площі армування підібраної/заданої поздовжньої арматури
  • Група мозаїк для відображення та документування результатів розрахунку армування стержневих елементів з типом армування “Пластична стіна” для норм СП РК EN 1998-1:2004/2012: мозаїка добутку коефіцієнтів ефективності обмеження ядра та об'ємного армування поперечними хомутами; мозаїка відносних (нормалізованих) поздовжніх зусиль; мозаїка довжини граничної (крайової) зони.
  • Група мозаїк максимальних і мінімальних товщин металевих профілів.

Мозаїки максимальних і мінімальних товщин металевих профілів

Мозаїки максимальних і мінімальних товщин металевих профілів
  • Мозаїки значень модулів пружності з урахуванням призначених коефіцієнтів до модулів пружності E(E1)*kE, E2*kE , E3*kE.
  • Мозаїка груп перерозподілу мас.
  • Мозаїка граничного розрахункового опору ґрунту на стиск уздовж осі Y1.
  • Мозаїка граничного розрахункового опору ґрунту на стиск уздовж осі Z1.
  • Мозаїка типу роботи пружної основи.
  • Мозаїка/епюри згинально-крутильних моментів Tw.
  • Мозаїка пластин з визначенням зусиль та напруженьу вузлах.
  • Мозаїка елементів, для яких буде розраховуватися стан перерізів.

 • Доданий інструмент для вибору ітераційних фізично нелінійних елементів, у яких при розрахунку потрібно обчислювати стан перерізів. У меню Динаміка в часі додано вибір, на яких кроках інтегрування будуть представлені результати розрахунку стану перерізів (мозаїки нормальних напружень, мозаїки відносних деформацій)  в основному і армуючому матеріалі для вказаної пластини або стержня; мозаїка дотичних напружень, відносних зсувних деформацій, максимальних напружень, максимальних відносних деформацій в основному матеріалі для вказаної пластини). 

Обчислення стану перерізу для ітераційних фізично нелінійних елементів у задачах динаміки у часі

Обчислення стану перерізу для ітераційних фізично нелінійних елементів у задачах динаміки у часі
 • Для задач динаміки в часі реалізовано побудову графіків зміни бімоменту Bw (даний момент буде обчислюватися тільки для типу КЕ-7 у задачах з ознакою схеми 6) та згинально-крутильного моменту Tw.

 • У вікні перегляду розрахунку по методу Pushover Analysis (монотонне нарощування горизонтального сейсмічного навантаження з контролем горизонтального переміщення) додана можливість побудови нормативного графіка пружний спектр.

Результати розрахунку за методикою Pushover (графік спектру несучої здатності (СНЗ), нормативний графік, нормативний графік пружний спектр)

Результати розрахунку за методикою Pushover (графік спектру несучої здатності (СНЗ), нормативний графік, нормативний графік пружний спектр)