Історія версій
ЛІРА-САПР

Компоненти технології ВIM

Удосконалення, пов'язані з IFC

Змінено: 05.01.2024 16:32:03

Представлена функція, яка забезпечує більш гнучке та точне налаштування параметрів при імпорті IFC-файлів. Це означає, що тепер користувачі мають можливість більш детально встановлювати відповідності між параметрами IFC-об'єктів та параметрами об'єктів у системі САПФІР. Таке налаштування може бути виконане для кожного конкретного типу об'єктів, що сприяє більш точному та адаптованому імпорту даних.

Слід зазначити наступні ключові зміни та поліпшення:

 • Параметри об'єктів IFC: Тепер, при імпорті IFC-файлу, користувачі можуть налаштовувати параметри об'єктів IFC так, щоб вони відповідали параметрам об'єктів у системі САПФІР. Це дозволяє більш точно узгоджувати дані між двома системами та забезпечує більш плавний процес імпорту.

 • Зіставлення матеріалів та перерізів: Для більш детального моделювання та аналізу, в оновленні була додана функція зіставлення матеріалів та поперечних перерізів у елементах. Це сприяє більш точному визначенню характеристик елементів при імпорті даних із IFC.

 • Призначення властивостей конструктивним елементам: Тепер можна призначати властивості конструктивним елементам, що підвищує інформативність та точність моделі при використанні системи САПФІР.

Імпорт IFC із налаштуваннями параметрів
 • Фільтрація об'єктів: Нова функціональність дозволяє фільтрувати об'єкти з урахуванням параметрів, що використовуються в IFC-об'єктах. Це полегшує роботу з пошуком об'єктів, які мають характерний набір параметрів.

 • Експорт елементів із складеними перерізами: Тепер є можливість експортувати до IFC елементи, які використовують складені перерізи, що розширює можливості для спільної роботи з іншими платформами та системами.

Експорт IFC складені перерізи
 • Перевірка моделі після імпорту: Після того, як інформаційну модель будівлі було імпортовано і структуру каркасу створено, проводиться аналіз усієї моделі на наявність можливих помилок. Надалі в автоматизованому режимі виконується виправлення цих неточностей.

Ці оновлення значно підвищують гнучкість і точність роботи з IFC-файлами та полегшують інтеграцію між IFC та САПФІР, що, зрештою, сприяє більш ефективному та точному проектуванню будівельних конструкцій.

Удосконалення, пов'язані з експортом/імпортом DWG

Змінено: 05.01.2024 16:32:03

У новій версії програми Сапфір значно покращений інструмент для імпорту файлів формату DWG, що приносить низку нових і розширених можливостей. Цей інноваційний інструмент надає користувачеві можливість ретельніше налаштовувати параметри при імпорті, а також створювати нові об'єкти, специфічні для САПФІР.

Важливі аспекти оновлення включають:

 • Імпорт у вигляді блоку підкладок: Введений новий метод імпорту файлів DWG у формі блоків підкладок. Тепер одне DWG-креслення може містити плани кількох поверхів. Для цього необхідно вказати відмітку або перелік відміток для кожного плану та базову точку, відносно якої будуть вирівнюватися плани по висоті. По завершенні імпорту створюються кілька поверхів, і плани розміщуються один над одним.

 • Створення нових типів об'єктів: У цій версії програми додані нові типи об'єктів, такі як основна та додаткова арматура в плитах, проріз у навантаженні, проріз у просторі, потовщення у плиті та фундаментній плиті, відрізок, дуга, полілінія, сплайн. Це дозволяє легко трансформувати розташування арматури у плиті, отримати креслення в Сапфір та отримати коефіцієнт запасу заданого армування.

Імпорт DWG арматура в плитах
 • Використання штрихування як основи для побудови об'єктів: Тепер можна імпортувати штрихування з файлів DWG у вигляді контуру або суцільного заповнення, що дозволяє створювати складніші конструктивні об'єкти, навантаження, простори та інші елементи каркасу.

 • Імпорт 3D поліліній: Додана підтримка імпорту 3D поліліній, що забезпечує можливість створення об'єктів складної конфігурації у просторі моделі.

Імпорт DWG (3D polyline) у Сапфір
 • Покращена робота із поверхами: Тепер можна працювати з кожним поверхом незалежно, задаючи параметри для об'єктів на кожному поверсі індивідуально. Це включає в себе товщину, переріз, матеріали та інші параметри, що покращує гнучкість та точність моделювання.

 • Збереження параметрів у шаблони: Додана можливість зберігати параметри об'єктів у шаблони та зберегти його у незалежний файл, що спрощує повторне використання налаштувань, стандартизацію проектів та передачу налаштованого пресету даних колегам по роботі.

 • Перевірка моделі: Після процесу імпорту та створення структури каркасу здійснюється перевірка з метою усунення можливих помилок та неточностей, які можуть виникнути при створенні інформаційної моделі будівлі.

Загалом, дані оновлення значно покращують процес імпорту та моделювання, роблячи роботу в САПФІР більш гнучкою, точною та продуктивною, що у результаті сприяє більш якісному та ефективному проектуванню інженерних конструкцій.


Імпорт DWG

Удосконалення у САПФІР-Генераторі

Змінено: 05.01.2024 16:32:03
 • Впроваджено технологію роботи динамічного зв'язку з файлами DWG. Це означає, що користувач може задати всі дані моделі та поверхів в одному файлі, що суттєво спрощує процес внесення змін та координації проекту в рамках одного файлу, а також зменшує ризик виникнення помилок при роботі з кількома файлами.

Імпорт DWG в Сапфір Генератор
 • Додані нові інструменти для створення як основних, так і додаткових зон армування в плитах перекриття та фундаментних плитах, що полегшує перенесення вже створеного варіанта конструювання з 2D креслення у 3D модель проекту.

 • Важливим аспектом є покращення нодів імпорту IFC, що сприяє більш коректній інтерпретації конструктивних об'єктів, описаних в IFC-файлах, навіть у випадку якщо геометрія цих об'єктів спотворена.

 • У нодах реалізували можливість задання в моделі лінійного і площинного навантаження, яке характеризується інтенсивністю, що змінюється. Це дозволяє точно моделювати розрахункові схеми, надаючи можливість більш коректно відображати реальну роботу будівлі.


Задання у Генераторі нерівномірного навантаження
 • У характеристиках площинного навантаження введені нові параметри, які впливають на процес тріангуляції плит та стін.

 • Процес створення прорізів не обмежується використанням тільки попередньо заданих контурів, таких як полілінії або підкладки. Він також може бути здійснений на базі периметрів вже існуючих конструктивних елементів, включаючи балки, плити та колони. Цей метод забезпечує більш швидке і точне формування прорізів, спираючись на контури та розміри вже існуючих об'єктів. Такий підхід значно прискорює процес моделювання, підвищуючи точність та ефективність у проектуванні, оскільки дозволяє уникати зайвих кроків у створенні окремих контурів для кожного прорізу.

Удосконалення у взаємодії з Autodesk Revit

Змінено: 05.01.2024 16:32:03

У новій версії програмного продукту Ліра-САПР 2024 розширені функціональні можливості двосторонньої інтеграції з Autodesk Revit, що принесло низку значних покращень для інженерів та архітекторів.

Revit - Ліра-САПР 2024

Удосконалення у взаємодії з Tekla Structures

Змінено: 05.01.2024 16:32:03
Розроблений двосторонній конвертер між двома інженерними програмними продуктами - Tekla Structures 2023 і ЛІРА-САПР. Конвертер забезпечує повну взаємодію між двома системами, дозволяючи переносити та обмінюватися даними між ними без будь-яких обмежень.

Інженери тепер можуть легко і ефективно інтегрувати дані та моделі між Tekla Structures 2023 та ЛІРА-САПР, що дає їм можливість проводити комплексні розрахунки та проектування металевих та залізобетонних конструкцій.

Удосконалення у взаємодії з Rhino (Grasshopper)

Змінено: 05.01.2024 16:32:03
 • Впроваджено адаптацію плагіна САПФІР 2024 для роботи в середовищі Rhino 8 (Grasshopper), що дозволяє передавати геометрію з Grasshopper нативно у Сапфір. У цій версії програми створена двосторонній зв'язок між Сапфір та Rhino 8 (Grasshopper).

  Ця інтеграція надає унікальний набір інструментів, які дозволяють поєднати моделювання довільної форми в Rhino та світ BIM, відкриваючи нові перспективи та робочі процеси у проектуванні.

Інтеграція Генератор та Rhino

Удосконалення, пов'язані з оновленням моделі

Змінено: 05.01.2024 16:32:03

У новій версії нашого комплексу ми продовжили нарощувати можливості “зворотного зв'язку” між розрахунково-аналітичною та архітектурно-конструкторською частинами пакету. Зараз можливо повертати не тільки результати розрахунку міцності та підібраної арматури в САПФІР, але також виконати оновлення перерізів елементів, які були відредаговані у Візор САПР.

Якщо на основі аналізу напружено-деформованого стану конструкції було прийнято рішення про перенесення колон або зміну перерізів певних елементів, то ці зміни можуть бути легко передані з ВІЗОР до САПФІР за допомогою одного натискання кнопки. Це дозволяє автоматично застосувати зміни до фізичної моделі САПФІР, що зменшує ймовірність помилок при ручній актуалізації моделей та дає більше часу на прийняття рішень та варіантів моделювання.


Оновлення моделі Сапфір за станом розрахункової моделі

Удосконалення, пов'язані з API та таблицями вводу

Змінено: 05.01.2024 16:32:03
 • Розширено можливості засобів автоматизації для створення моделі та доступу до результатів розрахунку.

Розвиток LiraAPI

Розвиток LiraAPI

 • Додано нові таблиці вводу для задання/коригування координаційних осей, висотних позначок, конструктивних блоків, матеріалів конструювання для залізобетонних, сталезалізобетонних, армокам'яних, сталевих та алюмінієвих конструкцій. Таблиці вводу для абсолютно жорстких тіл, жорстких вставок стержнів, зусиль для стержнів та коефіцієнтів С1 та С2 для пластин і стержнів розширені новими параметрами.

Таблиці вводу “Координаційні осі” та “Висотні позначки”

Таблиці вводу “Координаційні осі” та “Висотні позначки”