Історія версій
ЛІРА-САПР

Пакет оновлення ЛІРА-САПР 2024 R2 Update 2

Змінено: Квітень 19, 2024
 • У стрічковому інтерфейсі на вкладці Аналіз відновлено активність кнопок для перегляду мозаїк відсічі ґрунту Ry та Rz.
 • Усунено можливе аварійне завершення роботи програми під час роботи з діалоговим вікном Жорсткості та матеріали у разі, коли в проекті задано дуже багато сталевих перерізів (понад тисячу типів жорсткостей).
 • Виправлено визначення класу сталевого перерізу стержневих сталевих елементів для норм EN 1993-1-1:2005/AC:2009, уточнено трасування обчислень за наявності сейсмічних навантажень.
 • При підборі сталевих перерізів для норм ДБН В.2.6-198:2014, додана можливість розрахунку колони як згинального елементу (залежно від набору розрахункових сполучень).
 • Усунено можливе аварійне завершення роботи програми при копіюванні навантажень з поточного елементу на зазначений елемент у задачах з монтажем.
 • Змінено відображення абсолютно жорстких тіл (АЖТ) у монтажних задачах. Якщо поточна стадія монтажу містить елементи, вузли яких належать АЖТ, на схемі відображаються всі вузли таких АЖТ (включаючи вузли не змонтованих елементів).
 • У таблиці введення параметрів РСН виправлено роботу функцій undo/redo для заданих коефіцієнтів сполучень.
 • При ітераційному перерахунку коефіцієнтів постелі С1/С2 за моделлю ґрунту, уточнено значення ширини осадової лунки для стержневих елементів.
 • Виправлена проблема відображення деяких діалогових вікон при використанні нестандартних параметрів масштабування елементів інтерфейс, що налаштовується.
 • Відновлено формування текстових таблиць з результатами армування у форматах *.txt і *.html.
 • Для ітераційних КЕ відновлено виведення мозаїк результатів стану перерізу по кроках інтегрування в задачах з динамікою у часі.
 • У вікні інформації про вузол, виправлено перетворення одиниць вимірювання при виведенні прискорення для пульсації вітру.
 • Для задач, що використовують нелінійні закони деформування зі спадаючою гілкою, уточнено перевірку міцності перерізів на ділянці, що спадає, закону деформування.
 • У діалоговому вікні Розстановка арматури для елемента типу Стержень виправлено відображення перерізу та виведення інформації про підібрану арматуру.
 • Усунено можливе аварійне завершення роботи програми при створенні шарнірів у конструктивному елементі, що складається лише з одного КЕ.
 • Відновлено зв'язок з результатами розрахунку по РСН після перегляду таблиць РСН (без редагування та збереження), якщо задано більше однієї таблиці РСН.
 • Виправлено проблему коригування даних таблиці динамічних завантажень у випадку, коли в таблиці задано більше 50 динамічних завантажень.
 • В узагальненій задачі, отриманої після розрахунку системою Інтеграція задач по РСН(в), виправлено збереження інформації про коефіцієнти РСН для сполучень, що містять динаміку.
 • У розрахунку сталевих стержневих елементів для норм EN 1993-1-1:2005/AC:2009, виправлено помилку обчислення коефіцієнтів взаємодії при перевірці стійкості.
 • Виправлено обчислення кута повороту навантаження-штамп, створеного у ВІЗОР-САПР, при передачі такого навантаження в САПФІР.
 • Виправлена помилка, при якій не відображалася частина моделі, що у службовому вікні Структура проекту знаходилася під Розрахунковою моделлю (нові будівлі, створені після генерації розрахункової моделі). Також, при відкритті файлів із попередніх версій, ця помилка могла призводити до приховання видів армування у службовому вікні Види та листів креслень у службовому вікні Листи.
 • Доопрацьовано налаштування виду виноски для зон армування на кресленні, а саме, відображення під виноскою кроку арматурних стержнів.
 • Додано можливість виконувати копіювання каркасів поперечної арматури на виді армування плити.
 • На виді армування колони для поздовжнього розрізу додано можливість вручну скоригувати розташування поперечної арматури (за допомогою команди Перенесення вершини). У будь-який момент можна виконати повернення до варіанту розташування арматури, запропонованого програмою.
 • Усунено рядок Складальні одиниці,що помилково з'являється в специфікації арматури діафрагми.
 • При імпорті IFC моделей:
  • покращено алгоритм формування отворів у стінах;
  • виправлено помилку в алгоритмі створення поверхів по плитах (усі стіни розміщувалися на позначці 0.00);
  • покращено алгоритм розпізнавання та перетворення об'єктів у балки з коректним призначенням перерізів цим елементам.
 • При експорті IFC моделі усунуто помилку: всі вертикальні об'єкти розташовувалися на одному поверсі.
 • Покращено алгоритм імпорту моделі з DWG формату з використанням технології імпорту з одного файлу, а також виправлено неточність у формуванні поверхів, які не містять конструктивних об'єктів.
 • При роботі з нодами усунуто помилки:
  • зміщення рівнів поверхів при імпорті DWG файлів;
  • формування лінії, що створюється при проектуванні відрізка стіни на поверхню;
  • створювана поверхня неправильно прив'язувалась до поверху;
  • не формувався отвір у плиті перекриття.
 • Усунена помилка: некоректне формування контуру капітелей з урахуванням периметру плити перекриття.
 • Виправлена помилка при створенні фундаментних плит і плит перекриттів по заздалегідь побудованих замкнутих полілініях.
 • Усунена помилка: поворот перерізу балок на 90 градусів після експорту моделі з Сапфір у ВІЗОР-САПР.
 • Виправлена помилка: візуалізація шарнірного обпирання в елементах.
 • При роботі з інструментом Блок, покращено наступні опції:
  • передача властивостей через інструмент Вилучити властивості;
  • візуалізація об'єктів, які додаються до блоку.
 • Виправлена помилка: неправильне формування навантажень однакової інтенсивності в інструментах Плита як навантаження та Навантаження від Простору.