Історія версій
ЛІРА-САПР

Відомість арматури

Змінено: 08.01.2024 11:24:46

Одним із важливих техніко-економічних показників об'єкта будівництва є витрата арматурної сталі. Тому інвестору та забудовнику завжди цікаво отримати значення цього показника на якомога більш ранніх стадіях проектування. А можливість отримати деталізовану витрату арматурної сталі за діаметрами вже на етапі попереднього архітектурного ескізу взагалі виглядала як наукова фантастика. Але це було фантастикою тільки до виходу у світ САПФІР версії 2024 року. Тепер це реальність.

Команда Сумарна відомість арматури доступна на вкладці Вид, панель Інформація, меню Специфікації. 

По команді  Сумарна відомість арматури відкривається вікно діалогу, в якому в табличному виді представлено деталізовану витрату арматури по діаметрах стержнів та об'єм бетону.

Обчислюється реальний об'єм бетону в залежності від геометричних параметрів конструкції (розміри перерізу, товщина, висота, довжина). Також враховуються ситуації, коли моделі елементів взаємно перетинаються, наприклад, балки в плиті перекриття (об'єм частини балки, зануреної в плиту, автоматично віднімається від об'єму плити). 

Кількість арматури в конструкції може бути представлена вагою або довжиною: тоннаж або погонаж. 

Найточніші відомості про витрату арматури, зрозуміло, можуть бути отримані з моделей армування, які створені конструктором на основі результатів розрахунку міцності, аналізу НДС конструкції та підбору арматури у перерізах елементів. За умовчанням саме це джерело даних вважається єдиним, що забезпечується включенням опції "Дані тільки з МА". Тоді дані про арматуру виходять тільки з моделей армування ЗБ елементів. Якщо моделі армування для будь-яких елементів ще не створювалися, то й витрата арматури для них не прораховується. Однак, якщо цю опцію вимкнути, то програма для оцінки витрати арматури починає використовувати буквально будь-які дані про конструктивні елементи, доступні їй з інформаційної моделі будівлі. Звичайно, якщо у конструктивного елемента модель армування є, то вона служить джерелом найдостовірнішої інформації: враховуються всі стержні, шпильки, хомути, фіксатори та інші арматурні деталі, передбачені проектувальником.

Якщо моделі армування немає, але для колони вже заданий тип армування, то програма розраховує витрату арматури, виходячи із шаблону армування, описаного типом армування колони. Використовуються стержні відомих діаметрів, до їхньої довжини автоматично додаються ділянки, що відповідають товщині плити над даною колоною, і довжина випусків на перехльост, що залежить від діаметра кожного стержня. Витрата арматурної сталі на хомути визначається передбаченою типом армування інтенсивністю поперечної арматури. Якщо йдеться не про колони, а про інші елементи, що не оперують арматурними шаблонами у вигляді типів армування (ТА), або про колони, яким ТА ще не призначені, то витрата арматури може бути спрогнозована за результатами міцністного розрахунку і підбору арматури в перерізах елементів, виконаним у нашому розрахунковому комплексі.

В цьому випадку для кожного конструктивного елемента аналізується армування, необхідне за розрахунком. На підставі цих даних вибирається поєднання крок/діаметр і виконується деталізований по діаметрах наближений оціночний розрахунок витрати арматури.

На початкових етапах проектування, коли ще немає нічого, крім ескізної архітектурної моделі, проте оціночний розрахунок витрати арматури з деталізацією по діаметрах все одно можливий. Джерелом даних про арматуру в цьому випадку чудово послужать типи заданого армування (ТЗА), що призначаються за умовчанням. Для кожного конструктивного елемента визначаються ТЗА і, виходячи з цих даних, виконується деталізований по діаметрах оціночний розрахунок витрати арматури.

У вікні відображається сумарна витрата арматури за ТЗА, типами та марками армування або ж за результатами підбору арматури та моделям армування. 

Таблиця витрати арматури та бетону в ЗБ елементах

Діалогове вікно Сумарна відомість арматури

Діалогове вікно Сумарна відомість арматури

У діалоговому вікні Сумарна відомість арматури є можливість фільтрувати елементи у списку по шарах, поверхах, об'єктах або виділені рядки.

Сумарна відомість арматури - Фільтри

Сумарна відомість арматури - Фільтри