Історія версій
ЛІРА-САПР

ЛІРА-САПР 2024 R2

Компоненти технології ВIM

Змінено: Березень 29, 2024
 • Додана можливість виконати узгодження координат прив'язки об'єктів по X, Y, Z та куту повороту будівлі відносно справжньої півночі.

Узгодження координат прив'язки об'єктів

Узгодження координат прив'язки об'єктів
 • Виправлена помилка, пов'язана з підрізанням стін після імпорту IFC.

 • При імпорті IFC файлів виправлено помилку розпізнавання об'єктів типу IfcStair та перетворення їх на об'єкти сходів.

 • Усунена помилка після імпорту IFC файлів, яка призводила до зміщення будівельних осей відносно робочої площини на поверсі.

 • При імпорті IFC для елементів, у яких використовується ім'я матеріалу Сталь або Steel, виконується зіставлення з матеріалом Сталеві конструкції.

 • При імпорті IFC для елементів, яким у IFC файлі не заданий матеріал, виводиться рядок Матеріал не визначено, щоб можна було виконати зіставлення з матеріалом САПФІР.

Зіставлення матеріалів при імпорті IFC

Зіставлення матеріалів при імпорті IFC
 • При імпорті IFC файлів покращено алгоритм розпізнавання отворів у плитах.

 • При імпорті IFC файлів виправлено помилку інтерпретації елементів (несучий, не несучий, ігнорувати).

 • Усунена помилка, яка не дозволяла виконувати збереження налаштувань імпорту IFC файлу при використанні української, англійської та польської мов.

 • Для моделей з Tekla, а також файлів LiraKM та IFC виконується зіставлення об'єктів моделей за властивістю Guid.

 • Виправлено помилку некоректної побудови похилих плит при імпорті моделі з файлу LiraKM.

 • Покращено алгоритм розпізнавання плит при імпорті підкладок DXF/DWG через ноди.

 • У вікно САПФІР-Генератора додана кнопка виклику діалогового вікна Оновити підкладки для одночасного оновлення відразу кількох нодів імпорту.

Оновлення кількох підкладок у Генераторі

Оновлення кількох підкладок у Генераторі
 • У ноді Load_S (створення площадних навантажень на плити) відновлено можливість створити отвір у навантаженні.


Створення та коригування моделі

Змінено: Березень 24, 2024
 • Для діалогу Параметри ферми додано новий спосіб розбиття нижнього та верхнього поясу ферми з урахуванням розташування решіток. Також додано новий параметр: Функція СТК. Цей параметр дозволяє відображати функціональне призначення елемента ферми при розсипанні ферми. Також він буде відображений у специфікації металопрокату. 

Параметри ферми

Параметри ферми
 • В елементі Підпірна стіна доданий новий тип позиціонування аналітичної моделі – Ліворуч. Також до параметра Прив'язка рівня додано параметр Вільна прив'язка.

Тип позиціонування аналітики - Ліворуч

Тип позиціонування аналітики - Ліворуч
 • Виправлена помилка, через яку сходи не дотягувалися до стіни по горизонталі.

 • Виправлена помилка вибору елементів Інше при використанні команди Виділити нагору.

 • Покращено роботу інструмента Скасувати: виправлено помилку, пов'язану з призначенням властивостей об'єктам.

 • Доопрацьовано діалогове вікно Варіанти конструювання. Тепер виконується контроль та попередження, якщо в діалозі задані кілька варіантів конструювання, у яких повністю повторюються вихідні дані.

 • Доопрацьовано алгоритм призначення більше одного ТЗА на колони.

Призначення кількох ТЗА на одну колону

Призначення кількох ТЗА на одну колону
 • Виправлені та покращені алгоритми, які відповідають за знаходження перетинів об'єктів:

 • Виправлено функцію визначення взаєморозташування ребра бічної поверхні балки та прямокутника поверхні колони. У ряді випадків вона створювала непотрібні перетини.

 • У функціях перетину реальних об'ємів задіяний призначений на елементи параметр пошук перетинів. В деяких випадках параметр брався з налаштувань розрахункової моделі, а налаштування, призначене на елементи, ігнорувалося.

 • Виправлено для пластин. Проблема полягала в тому, що Реальні об'єми працювали тільки якщо вони були призначені на обидва елементи, інакше спрацьовував спрощений спосіб за осьовими та об'ємами. Тепер зроблено так, що якщо у будь-якого з двох елементів є налаштування перетину Реальні об'єми, то працює саме воно.

 • Поправлено алгоритм перетину поверхонь. Виправлено помилку, яка призводила до створення зайвих АЖТ. Помилка в деяких випадках призводила до неможливості передачі моделі до ЛІРА-САПР.

 • Виправлена помилка, пов'язана з візуальною ізоляцією Шахт в аналітичному представленні моделі. При активації команди Показати активний поверх – шахти відображалися на всіх поверхах.

 • Реалізовано можливість задання вихідних даних для модуля динаміки (32) СНРА 20.04-2020, Республіка Вірменія.

Модуль динаміки (32) СНРА 20.04-2020, Республіка Вірменія

Модуль динаміки (32) СНРА 20.04-2020, Республіка Вірменія
 • Виконано оптимізацію процесу прикладання навантаження до об'єкту: виправлено помилку, яка призводила до того, що зосереджена сила, прикладена до колони, не прикладалася до об'єкту в розрахунковій моделі.

 • Для об'єктів стіна, колона, балка та плита з інтерпретацією Навантаження додано параметри L та R пошуку.

 • Доопрацьовано режим візуалізації активного поверху для навантаження від простору у фізичному та аналітичному представленні моделі.

 • Виправлена помилка, пов'язана з неправильним позначенням напряму навантаження Тиск ґрунту в архітектурній та розрахунковій моделях.

 • Уточнена передача рівномірно-розподілених навантажень на стержні при використанні опції По всьому скінченному елементу

 • Додано можливість задання кількох спецнавантажень для елементів, а не одного як у попередніх релізах

 • Доопрацьовано алгоритм розподілу навантаження від власної ваги елементів у різні завантаження. Тепер можна розміщувати навантаження від власної ваги в будь-яке створене завантаження, а не тільки в продубльоване завантаження Власна вага, як було в попередніх версіях.

Збір навантаження від власної ваги в користувацьке завантаження

Збір навантаження від власної ваги в користувацьке завантаження
 • У діалозі Створити нову розрахункову модель додано команду, яка дозволяє виконати налаштування параметрів нової розрахункової моделі. Також виконано адаптацію із запам'ятовування раніше введених даних.

Налаштування проекту для створення розрахункової моделі

Налаштування проекту для створення розрахункової моделі
 • Виконано прискорення передачі розрахункової моделі із САПФІР у ВІЗОР-САПР. Швидкість збереження варіюється і залежить від змісту моделі. У середньому розрахункова модель у ВІЗОР-САПР передається у 3-5 разів швидше, ніж у попередніх версіях САПФІР.

Прискорення збереження розрахункової моделі

Прискорення збереження розрахункової моделі

Створення та коригування розрахункової моделі

Змінено: Березень 26, 2024
 • Реалізовано задання нерівномірного навантаження у довільних напрямках на групу вузлів/стержнів/пластин, яка буде корисна при заданні навантаження від снігових мішків, нерівномірного навантаження від тиску ґрунту на стіни та ін.

Задання трапецієвидного навантаження вздовж вектора на групу пластин

Задання трапецієвидного навантаження вздовж вектора на групу пластин
 • Додано функціонал, що дозволяє виконати перенесення вибраних вузлів у вказаний вузол, на вказану пряму або на вісь ланцюжка стержнів. Даний інструмент буде корисним, наприклад, при коригуванні тріангуляції сітки плоских КЕ. А також у ситуації, яка може виникнути при імпорті схем із деяким відхиленням стержнів від вертикалі чи горизонталі.

Перенесення відмічених вузлів до вказаної прямої

Перенесення відмічених вузлів до вказаної прямої
 • Реалізована функція, за допомогою якої у відмічених вузлах будуть створюватися жорсткі вставки для відмічених стержнів, кінці яких входять до відмічених вузлів.

 • Додано опції візуалізації центрів сил відповідно до обчислених координат і векторів навантажень відповідно до обчислених сумарних значень навантажень, навантажень на фрагмент, інерційних сил і ваг мас.

Візуалізація центрів сил і векторів навантажень

Візуалізація центрів сил і векторів навантажень
 • Реалізовано режим, при якому відображаються/фрагментуються тільки елементи схеми з призначеними типами жорсткостей/матеріалами конструювання/типами заданого армування, виділені у відповідних списках. Команда фрагментації працює як із всією схемою, так і в рамках поточного фрагменту схеми.

Відображення/фрагментація елементів із параметрами, виділеними у списку
 • Для всіх типів навантажень (крім навантажень динаміки в часі) реалізовано можливість групового редагування. Коригування доступне для групи вибраних у списку навантажень. Змінити можна лише параметри навантаження (величину, прив'язки тощо). Тип навантаження, система координат, напрямок впливу не коригуються.

 • Реалізовано можливість групового редагування нелінійних жорсткостей для стандартних типів перерізів, пластин, об'ємних елементів та жорсткості стику, поряд з можливістю групового редагування лінійних жорсткостей та лінійних жорсткостей зі зміненими значеннями жорсткісних характеристик (редаговані жорсткості).

  Примітка

  При виборі у списку кількох однотипних жорсткостей можна виконати їх групове редагування. У цьому випадку в полях введення діалогового вікна наводяться лише ті значення, які однакові для всіх жорсткостей групи. При коригуванні значень параметрів (видимих або прихованих), вони будуть присвоєні кожній із жорсткостей групи, що розглядається. При груповому редагуванні лінійних, редагованих, нелінійних жорсткостей (у будь-якій комбінації) можливість зміни параметрів редагованих та нелінійних жорсткостей заблоковано.

 • У діалоговому вікні Перетворити результати в навантаження додано опцію Розкласти реакції по завантаженнях. При активації даного прапорця обчислені навантаження на фрагмент (фундамент) для кожного завантаження перетворюються на вузлові навантаження, і прикладаються на вузли вихідні завантаження. Нові завантаження при цьому не створюються.

  Примітка

  Цей прийом можна використовувати для громіздких схем, якщо надалі (у копії файлу задачі) планується розраховувати фрагмент з навантаженнями на нього від відкинутої частини схеми, а сама схема має велику кількість завантажень, пов'язаних набором складно створених РСН. При такому підході зберігається зв'язок між раніше заданими завантаженнями та створеними для них РСН.

 • Дозволено створення контурів продавлювання, якщо нижній вузол колони (вузол продавлювання) знаходиться під плитою і коли верхній вузол колони (вузол продавлювання) знаходиться над плитою.

Розрахункові можливості

Змінено: Березень 26, 2024
 • Актуалізовано модуль динаміки (32) у відповідності до вимог “СНРА 20.04-2020. Будівельні норми Республіки Вірменія Сейсмостійке будівництво. Норми проектування”.

Задання параметрів сейсмічного впливу згідно норм СНРА 20.04-2020 (Вірменія)

Задання параметрів сейсмічного впливу згідно норм СНРА 20.04-2020 (Вірменія)
 • Для об'ємних ітераційних КЕ додано інформацію про НДС перерізу, яка дозволяє аналізувати стан основного та армуючого матеріалів.

 • Для нелінійних пружних в'язів (КЕ 295, 296) реалізовано обчислення остаточних жорсткостей.

Інструменти аналізу властивостей і результатів розрахунку

Змінено: Березень 26, 2024
 • Для задач з розрахунком на динаміку у часі додано можливість відображення у глобальній або місцевій системі координат мозаїк прискорень та швидкостей для всіх вузлів схеми. Також доступний перегляд анімації зміни прискорень та швидкостей у часі.

Мозаїки прискорень та швидкостей для всіх вузлів схеми для задач з розрахунком на динаміку у часі

Мозаїки прискорень та швидкостей для всіх вузлів схеми для задач з розрахунком на динаміку у часі
 • Для задач з розрахунком на динаміку в часі на основі обчислених прискорень для вузла схеми, що розглядається, реалізовано побудову графіка спектра відгуку за напрямками X, Y, Z, UX, UY, UZ.

Графіки зміни переміщення, прискорення в залежності від часу. Графік вузлового спектру відповіді

Графіки зміни переміщення, прискорення в залежності від часу. Графік вузлового спектру відгуку
 • Додано опцію, яка дозволяє при розгляді вузла із заданою акселерограмою за вибраним напрямком при побудові графіка прискорення та спектра відгуку підсумувати заданий графік і графік, отриманий за результатами розрахунку.

 • Додано опцію вибору способу відображення мозаїк, що представляє початкові, кінцеві та відносні значення нелінійних жорсткостей пластин і стержнів обчислених в результаті розрахунку системи Інженерна нелінійність 1 (ітераційний метод розрахунку на визначальне навантаження) та фізично нелінійного розрахунку моделюючого процес зведення (Монтаж, Інженерна нелінійність 2 (кроковий метод розрахунку на визначальне навантаження), Прогресуюче обвалення). А для одновузлових і двовузлових скінченних елементів, що моделюють пружні в'язі з урахуванням граничного зусилля (КЕ 251, 252, 255, 256, 261, 262, 265, 266) і нелінійні пружні в'язі (КЕ 295, 296) додано мозаїки обчислених остаточних жорсткостей.

Початкове, кінцеве та відносне значення згинальної жорсткість пластин вздовж узгоджених місцевих осей X1

Початкове, кінцеве та відносне значення згинальної жорсткість пластин вздовж узгоджених місцевих осей X1
 • Для фізично нелінійних задач із використанням об'ємних ітераційних елементів реалізовано інструмент для перегляду, дослідження та документування обчислених параметрів напружено-деформованого стану. У вікні Стан перерізу представлені наступні результати розрахунку для вибраного об'ємного ітераційного елемента в режимі отримання інформації:

  • мозаїка нормальних напружень в основному/ армуючому матеріалі об'ємного елементу;
  • мозаїка відносних деформацій в основному/ армуючому матеріалі об'ємного елементу;
  • мозаїка дотичних напружень τxy/ τxz/ τyz в основному матеріалі об'ємного елементу;
  • мозаїка відносних деформацій γxy/ γxz/ γyz в основному матеріалі об'ємного елементу.

Оцінка напруженого стану основного та армуючого матеріалів фізично нелінійного ітераційного об'ємного елементу

Оцінка напруженого стану основного та армуючого матеріалів фізично нелінійного ітераційного об'ємного елементу
 • Реалізовано нові режими мозаїк для виконання аналізу опору ґрунту:

  • Мозаїка опору ґрунту Rz (погонна) (Н/м);
  • Мозаїка опору ґрунту Ry (погонна) (Н/м);
  • Мозаїка опору ґрунту Rz/Bc (Н/м^2);
  • Мозаїка опору ґрунту Ry/Hc (Н/м^2).

  Примітка

  Вс - ширину осадової лунки, розмір, паралельний осі Y1 стержня (м);
  Нс - шириною осадової лунки, розмір, паралельний осі Z1 стержня (м).

Проектування залізобетонних конструкцій

Змінено: Березень 27, 2024
 • Уточнено алгоритм підбору армування для випадку з позацентровим розтягом при малих величинах ексцентриситету (у тому числі по міцністі).

 • Оптимізовано підбір армування з урахуванням вогнестійкості (вийшло позбутися різких сплесків армування в окремих елементах, де нарощувалась стиснена або найменш розтягнута арматура у випадках вкрай малого розміру стиснутої зони бетону).

 • Для норм СП РК EN 1992-1-1:2004/2011 у параметри визначення мінімального габариту торцевої зони Lc пластичної стіни додано умову “не менше 1.5 товщини стіни”.

 • Для пластин у розрахунку ширини розкриття тріщин з використанням методу Карпенка додана можливість зафіксувати значення Ψs=1.

Проектування сталевих конструкцій

Змінено: Березень 27, 2024
 • При відкритті задач, збережених у 2022 версії, автоматично перемикається опція Вибирати для розрахунку мінімальний коефіцієнт Ω з усіх елементів розрахункової схеми з ознакою дисипативної зони.

Ґрунт

Змінено: Березень 26, 2024
 • Доданий новий метод розрахунку коефіцієнтів постелі (метод 6), який ґрунтується на експериментальних даних про швидкості поширення пружних хвиль у шарах ґрунту, розташованих нижче підошви фундаментів. Реалізовано відповідно до положень НТП РК 08-01.2-2021. Подробиці описані у статті в Базі знань.

Задання параметрів та результати розрахунку коефіцієнтів постелі по методу 6 (НТП РК 08-01.2-2021)

Задання параметрів та результати розрахунку коефіцієнтів постелі по методу 6 (НТП РК 08-01.2-2021)
 • Додано розрахунок несучої здатності паль з урахуванням сейсмічних впливів відповідно до розділу 11* СП РК 5.01-103-2013 (зміни 2021 року).

Параметри врахування сейсмічного впливу для розрахунку несучої здатності палі (СП РК 5.01-103-2013)

Параметри врахування сейсмічного впливу для розрахунку несучої здатності палі (СП РК 5.01-103-2013)
 • Додані вихідні дані та алгоритм розрахунку для паль “Опори ЛЕП”.

 • Коригування виключення Fi (внесок у несучу здатність по бічній поверхні) піщаного ґрунту над розширенням для бурових/набивних паль:

  • Якщо конус неврахування опору ґрунту по бічній поверхні палі над розширенням не прорізає (не стосується) піщаного ґрунту, то він ігнорується (у попередніх версіях/релізах, якщо стовбур палі по своїй довжині в будь-якому місці перетинав піщаний ґрунт, то конус неврахування Fi враховувався, що призводило до невеликого зменшення несучої здатності Fd);
  • При розрахунку висоти цього конусу по СП РК 5.01-103-2013 при "сферичній" формі розширення, якщо задано dh < (db-D)/2, то тепер у розрахунку буде прийнято dh=(db-D)/2.

  Побудова конуса для неврахування Fi над розширенням палі по СП РК 5.01-103-2013

  Побудова конуса для неврахування Fi над розширенням палі по СП РК 5.01-103-2013
 • Оптимізована робота функції розбиття імпортованих навантажень на підгрупи навантажень (потрібна для коректного визначення розрахункового опору ґрунту основи R для окремих фундаментів, докладніше див. https://liraserv.com/kb/4/943/) .

 • Для специфічних ґрунтів (набухаючі ґрунти) зона усадки Hsh (задана в параметрах навантаження) тепер відраховується завжди від поверхні рельєфу (точніше від точки початку відліку побутового тиску ґрунту, тобто, якщо встановлений прапорець Враховувати вагу ґрунту вище відмітки прикладання навантаження, то Hsh буде рахуватися від поверхні рельєфу). Таким чином, якщо зона усадки Hsh=5 м, а глибина закладення фундаменту дорівнює 2 метри, то глибина розрахунку усадки від висихання ґрунту, що набухає, складе тільки 3 метри і тільки від сумарних напружень під підошвою фундаменту. І якщо задана Hsh менше глибини закладання фундаменту, то осідання від усадки набухаючого ґрунту буде нульовим. Детальний опис такого розрахунку наведено у Базі знань.

 • У всіх вкладках специфічних ґрунтів таблиці “Характеристики ґрунтів” додано сортування за зростанням значень P (тиску) та відносних деформацій. Щоб не було плутанини у розрахунку, потрібно завжди намагатися задавати ці дані у порядку зростання.

 • Якщо параметри усадки набрякливого ґрунту (тиск-усадка) були задані одним рядком (без рядка 0=0), то від нуля і до заданих величин параметри тиск-усадка визначаються лінійною інтерполяцією, а після цього значення приймаються константою. Раніше єдиний заданий рядок тиск-усадка приймався константою для всіх значень усадки від нуля (включаючи нульові напруження).

 • У разі, коли є накладення навантажень у плані з ознакою “Результати”, у діалозі "Результати у точці" читається навантаження верхнє - тепер навантаження від паль для цього випадку читаються за позначкою голови палі, тобто, ймовірніше будуть зверху), а раніше при прикладенні навантаження.

 • Діалог "Результати в точці" - у випадку призначення таких кольорів ґрунтів, на фоні яких не видно або погано читаються епюри та розміри, реалізований контрастний колір для епюр та розмірів.

Результати у точці

Результати у точці
 • На вкладку стрічки Ґрунт до блоку Інструменти додана кнопка Геометрія, яка викликає меню для вимірювання відстані, кутів та площ у системі Ґрунт (команда Визначити для відмічених дозволяє порахувати площі виділених навантажень).

Конструктор перерізів універсальний

Змінено: Березень 27, 2024
 • Оптимізовано алгоритм обчислення геометричних характеристик, габарити перерізів яких становлять десятки метрів, наприклад при розрахунку центрів жорсткості фундаментів.

 • Поліпшено функцію згладжування результатів, отриманих на грубій сітці тріангуляцій.

Аналіз стану перерізу за допомогою КС+

Створення креслень

Змінено: Березень 24, 2024
 • Для креслень розроблено новий вид Основного напису:

Новий вид Основного напису

Новий вид Основного напису
 • Для інструменту Таблиця реалізована можливість додавання нових рядків та стовпців

 • У таблиці специфікації паль у режимі Групувати реалізована опція, яка дозволяє порівнювати та розрізняти палі по довжині.

Документування

Змінено: Березень 27, 2024
 • У властивостях Книги звітів реалізована опція, яка дозволяє вибирати колірні налаштування для інтерактивних знімків екрана, що додаються у Книгу звітів. Можна використовувати поточні налаштування кольорів або налаштування колірного стандарту Білий за умовчанням.

  Крім того, з'явилася можливість налаштувати роботу команди повернутися до виду та оновлення з поточними колірними налаштуваннями або з колірними налаштуваннями, збереженими у знімку.

  Цією функцією можна скористатися, наприклад, при підготовці знімків для друку, якщо вони були зроблені з використанням фону, відмінного від білого, або кольорового стандарту Чорний. Для цього перед версткою у файл *.docx слід у вікні документу застосувати колірні налаштування, налаштування формату чисел та шрифтів, які підходять для друку, і потім виконати оновлення з поточними параметрами.

  Примітка

  Нагадаємо, що інтерактивна копія екрану вікна розрахункової схеми, або, коротше, знімок вікна – це зображення розрахункової схеми із пов'язаними з ним даними, а саме, налаштування зображення розрахункової схеми та даних для оновлення цього зображення. На відміну від звичайного зображення, знімок вікна можна оновити, якщо розрахункова схема або результати її розрахунку змінилися.

Робота команди Повернутися до виду та оновлення з поточними колірними налаштуваннями (Книга звітів)
 • Реалізовано сортування по двох стовпцях у таблиці Підбору металевих елементів. Тепер можливе первинне сортування по одному стовпцю (за зростанням/за спаданням), а потім додаткове сортування по одному зі стовпців - група характеристик підзаголовку/елемент/група уніфікацій елементу, конструктивному елементу/підібраний переріз (від А до Я/за зростанням/за спаданням). При цьому зберігається відносний порядок рядків, встановлений після попереднього сортування.

Таблиця підбору металевих елементів. Сортування по двох стовпцях

Таблиця підбору металевих елементів. Сортування по двох стовпцях
 • У таблиці РСЗ і РСН визначальні (розрахункові, розрахункові довготривалі, нормативні, нормативні довготривалі) додано стовпець Конструктивний елемент. При активації однойменного прапорця в налаштуваннях фільтру відображаються назви конструктивних елементів, що дозволяє легко проводити фільтрацію даних за цим параметром.

Регіональні налаштування

Змінено: Березень 27, 2024
 • Додана функція автоматичного формування іконок для файлів із розширеннями *lir (поряд із файлами *spf, *kcc). Тепер, при перегляді файлів у Провіднику в режимах середніх, великих та величезних піктограм, замість стандартного значка програми відображається знімок робочої області програми в момент збереження файлу. Ця функція забезпечує більш наочну та унікальну відмінність між файлами, спрощуючи процес їх ідентифікації та полегшуючи навігацію за вмістом.

Preview для файлів із розширеннями *lir, *spf)

Preview для файлів із розширеннями *lir, *spf
 • Реалізовано можливість використання в якості  роздільника цілої і дробової частини при введенні вихідних даних як точки, так і коми. Оновлення має забезпечити зручність використання програми у різних регіонах, де прийнято різний формат запису десяткових дробів.

  Крім цього, впроваджено функцію автозаміни кириличних символів "e" та "Е" латиницею, що дозволяє уникнути помилок при експоненційній формі запису числа.

 • Додано можливість вибору стандарту кольору фону робочого вікна програми (Білий або Чорний), при цьому відбувається автоматична заміна відповідних вибраному фону колірних налаштувань об'єктів, позначень та підписів.

  Примітка

  На відміну від звичної, прийнятої за умовчанням шкали мозаїк для Білого фону, де найбільш "небезпечний" результат (максимальний для зусиль, армування або мінімальний для коефіцієнтів запасу) забарвлюється більш темний тон, для Чорного фону діапазони прийнятої за умовчанням шкали мозаїк підібрані за іншим принципом, а саме, найбільш "небезпечний" результат забарвлюється в світліший тон, який у цьому випадку є більш помітним.

Вибір чорного стандарту кольору фону робочого вікна програми

Вибір чорного стандарту кольору фону робочого вікна програми
 • Додані налаштування одиниць виміру для швидкостей та прискорень.

Налаштування необхідних одиниць виміру швидкості та прискорення

Налаштування необхідних одиниць виміру швидкості та прискорення

Інші покращення

Змінено: Березень 27, 2024
 • Виправлено помилку у модулі НДМ для ітераційного стержня, а саме, у обчисленні відпорів Qy та Qz. Помилка полягала у неправильному обчисленні моменту інерції фігури відносно довільної точки.

 • У модулі НДМ для ітераційної пластини змінено обчислення відпорів Qx і Qу. Дотичні деформації XZ (YZ) по перерізу перерозподілялися таким чином, що знак інтегрального відпору Qx (Qу) міг не співпадати зі знаком вихідної дотичної деформації XZ (YZ).

 • У модулі НДМ, для випадку з розтягненням та моментом (при малих ексцентриситетах) уточнено визначення положення нейтральної лінії та кут нахилу.

 • У модулі НДМ, для випадку чистого згину уточнено визначення рівноваги. Іноді могли виникнути випадки, коли перетин руйнувався не досягнувши граничного зусилля.

 • Виправлено помилку формування таблиці РСЗ для просторового стержневого тонкостінного елементу з урахуванням депланації перерізу (КЕ 7).

 • У розрахунку вогнестійкості для пластин (плити, стіни) виправлено помилку нарощування армування для випадку з одностороннім нагріванням.

 • Для ґрунтів, що набухають, виправлено визначення Hsh (зони набухання) у випадку, коли в розрахунку встановлено опцію Враховувати ґрунт вище відмітки прикладання навантаження.

 • Виправлено векторне подання тексту при груповому збереженні копій екрану.

 • Виправлено алгоритм побудови контурів продавлювання.

 • Виправлено помилку формування прив'язки арматурних стержнів, коли в налаштуваннях ТЗА вибрано властивість З матеріалів.

 • Виправлено помилку ідентифікації АЖТ, коли вибрано тип Всі ступені свободи.

 • Для універсального стержня виправлено відмінність у відсотку використання за стійкістю, якщо виконувати перевірку для всіх елементів схеми або тільки для окремого відміченого конструктивного елементу.

 • Виправлена помилка при створенні постера, коли налаштування розмірів полотна виконується через спеціалізований діалог. У цьому випадку підписи значень потрапляли на знімок без масштабування.