Історія версій
ЛІРА-САПР

Налаштування розрахунку

Змінено: 02.01.2024 13:44:26
  • Реалізовано альтернативне правило знаків деформацій для КЕ 55, 255, 265 та 295. Сенс нового правила полягає в тому, що якщо вузли переміщуються вздовж якоїсь осі місцевої системи координат елемента назустріч один одному (стиснення), то деформація вздовж цієї осі має знак «-», а якщо вузли переміщуються один від одного (розтягування), то деформація має знак «+». Якщо проекції вузлів на цю вісь збігаються, то знак деформації залежатиме від порядку перерахування вузлів при заданні елемента, тобто як і визначався раніше.

Примітка:

Раніше деформації обчислювалися як різниця переміщень 2-го та 1-го вузла. Тобто знак деформації залежав від порядку перерахування вузлів при заданні елемента.

  • При розрахунку пластинчастих систем стало можливим для окремих скінченних елементів оболонки задання шостого ступеня свободи (поворот UZ відносно осі ортогональної площини пластини).

Врахування шостого ступеня свободи для оболонки через діалогове вікно задання жорсткості пластини

Врахування шостого ступеня свободи для оболонки через діалогове вікно задання жорсткості пластини