Історія версій
ЛІРА-САПР

Аналітична модель

Змінено: 05.01.2024 16:36:29
 • Впроваджена нова функціональність, яка дозволяє точно визначати лінію перетину між пандусом і криволінійною стіною, на яку він спирається або з якою перетинається. Це рішення автоматично створює лінію перетину, слідуючи контуру взаємодії цих двох елементів. Таким чином, забезпечується інтегрована координація пандуса з криволінійною стіною, що сприяє коректнішому з'єднанню як у фізичній, так і аналітичній моделі. Цей процес не тільки підвищує точність у моделюванні складних елементів, але й значно спрощує задачу інженерів при розробці складних криволінійних об'єктів.

Підрізка пандуса

Підрізка пандуса
 • Додано команду "Заборона перетину в розрахунковій моделі", яка дозволяє на етапі фізичної моделі налаштувати відсутність спільної роботи для двох виділених об'єктів. Команда універсальна і може використовуватися для об'єктів різних типів. Наприклад, для того, щоб прибрати перетин між об'єктами в області деформаційного шва. Налаштовані заборони перетинів можна проконтролювати у діалоговому вікні “Керування зв'язками об'єктів”

Заборона перетину

Заборона перетину
 • У програму було впроваджено новий механізм перевірки виявлення наявності опор у об'єктів нижнього поверху. У разі їх відсутності, автоматично створюються зв'язки за характерними напрямками для таких вертикальних елементів. У новій версії програми було додано перевірку на наявність фундаментних балок під такими типами об'єктів
 • Додана можливість створити стержневий аналог для стін не тільки у вертикальній орієнтації (СА пілона), але і в горизонтальній (СА балки-стінки). Для стержневого аналога можна задати кількість ділянок розбивки або крок розбивки цільового стержня.
 • Реалізовано задання матеріалів на елементи сходів для конструювання залежно від несної конструкції сходів (монолітний залізобетон, на косоурах або тятивах). На пластини або стержні сходів можна задати загальні характеристики, характеристики бетону та арматури для розрахунку або клас сталі, розрахункові характеристики та обмеження підбору для сталевого розрахунку.
 • Додано узгодження місцевих осей капітелі та підколонника. Доступно 3 варіанти узгодження місцевих осей: глобально – паралельно глобальним осям, по плиті перекриття – паралельно місцевим осям у плиті перекриття та радіально – на центр колони.
 • Розширено інструментарій Спецелемент. Тепер можна задати об'єднання переміщень та шарніри між будь-якими об'єктами вручну.
 • Реалізовано створення точок тріангуляції над колонами та ліній тріангуляції над стінами у похилих плитах. Також додано створення довільних точок та ліній тріангуляції у похилих плитах.
 • Впроваджено новий функціонал для полегшення процесу створення та редагування стін. Інструмент включає додаткові контрольні точки редагування, розміщені вгорі стіни. Таке розташування забезпечує більш гнучку можливість зв'язувати стіни з іншими об'єктами на тому ж рівні. Нові можливості забезпечують більш точне позиціонування стін та більш надійну взаємодію з іншими елементами на тому ж рівні.
 • У новій версії програми продовжується процес наповнення моделі будівлі додатковими розрахунковими параметрами, що беруть участь у розрахунках методом скінченних елементів (МКЕ).У даному контексті, для фундаментної плити була введена нова характеристика - Rz, яка є граничним навантаженням на пружну основу в напрямку локальної осі Z1 скінченних елементів. Це покращення дозволяє більш точно враховувати вплив цього значення при проведенні нелінійного розрахунку МКЕ.
 • Удосконалено інструмент "Вирівнювання моделі", який дозволяє вирівнювати не тільки фізичну структуру стіни, але й її аналітичний компонент. Це покращення доступне як у режимі "Аналітика", так і в "Редагованій аналітиці". Це нововведення дає можливість ефективно виконувати співвісність "аналітики" стін і в результаті отримувати більш якісну аналітичну модель будівлі.
Вирівнювання аналітики стіни
 • Функціонал "Вирівнювання моделі" у програмі був значно удосконалений не тільки для стін, а й для плит. Це покращення акцентує увагу на можливості тонкого налаштування плит на додаток до вирівнювання їхньої фізичної моделі, особливо в контексті роботи в режимах "Аналиітика" і "Редагована аналітика". Застосування цього інструменту до плит значно полегшує задачу користувача, зменшуючи необхідність у ручному втручанні. Це не тільки прискорює процес створення та коригування архітектурних та аналітичних моделей будівель, але й сприяє підвищенню точності та якості проектування.
Вирівнювання аналітики плити
 • Для сходів з косоурами було внесено низку нових змін. Одна з них - це можливість задання розрахункових характеристик матеріалів як для сталі, так і для залізобетону. Для сталевих косоурів можна задати такі параметри як:
  • тип елемента;
  • коефіцієнти умов роботи та надійності;
  • наявність ребер жорсткості;
  • значення прогину;
  • вихідні дані для розрахунку загальної стійкості;
  • при розрахунку на підбір поперечного перерізу можна задати необхідні габаритні обмеження в рамках якого програма і виконуватиме розрахунок
 • У САПФІР 2024 булоа додана можливість самостійно керувати спільною роботою елементів за допомогою АЖТ. У новій версії ми додали можливість створювати АЖТ як окремий спецелемент. Цей інструмент дозволить створювати більш якісні розрахункові моделі, а також гнучкіше керувати спільною роботою елементів. Створені АЖТ можна тиражувати по елементу або копіювати на інші елементи. Також є можливість додати шаблон АЖТ до Бібліотеки та використовувати його в інших проектах.

Спецелемент АЖТ

Спецелемент АЖТ