Історія версій
ЛІРА-САПР

Конструктор перерізів універсальний

Конструктор перерізів універсальний

Змінено: Березень 27, 2024
  • Оптимізовано алгоритм обчислення геометричних характеристик, габарити перерізів яких становлять десятки метрів, наприклад при розрахунку центрів жорсткості фундаментів.

  • Поліпшено функцію згладжування результатів, отриманих на грубій сітці тріангуляцій.

Аналіз стану перерізу за допомогою КС+

Удосконалення в системі Конструктор перерізів

Змінено: 02.01.2024 14:22:33
  • Додано можливість експорту з "Конструктора перерізів універсального" у "ВІЗОР-САПР" довільного поперечного перерізу з матеріалами, що мають нелінійні властивості (такими як закони нелінійного деформування основного та армуючого матеріалів, закони повзучості). Нелінійний довільний переріз можна зберегти в окремий файл і використовувати у  "ВІЗОР-САПР" як окремий тип жорсткості. Після виконання фізично нелінійного розрахунку стержневих скінченних елементів, для яких призначено нестандартний нелінійний переріз, реалізована можливість передачі обчислених зусиль з "ВІЗОР-САПР" до "Конструктора перерізу універсального".

Важливо! При підключенні таких перерізів необхідно, щоб для них були обчислені жорсткості на зсув і кручення.

Налаштування параметрів законів нелінійного деформування матеріалів

Налаштування параметрів законів нелінійного деформування матеріалів

Створення довільного поперечного перерізу з матеріалами, що мають нелінійні властивості; призначення довільного поперечного перерізу нелінійним стержневим елементам; виконання нелінійного розрахунку; аналіз стану перерізу для вказаного стержневого ітераційного фізично нелінійного елемента у “ВІЗОР-САПР”; експорт/імпорт перерізу, зусиль та аналіз стану перерізу в Конструкторі перерізів універсальному

Створення довільного поперечного перерізу з матеріалами, що мають нелінійні властивості; призначення довільного поперечного перерізу нелінійним стержневим елементам; виконання нелінійного розрахунку; аналіз стану перерізу для вказаного стержневого ітераційного фізично нелінійного елемента у “ВІЗОР-САПР”; експорт/імпорт перерізу, зусиль та аналіз стану перерізу в Конструкторі перерізів універсальному"
  • Додано можливість імпорту поперечного перерізу на підставі даних вогнестійкості елементів з "ВІЗОР-САПР" до "Конструктора перерізів", з урахуванням зміни законів нелінійного деформування основного та армувального матеріалів при високотемпературному впливі вогню згідно з нормами ДСТУ-Н Б EN 1992-1-2:2012.

Імпорт поперечного перерізу на підставі даних вогнестійкості елементів відповідно до норм ДСТУ-Н Б EN 1992-1-2:2012 з ВІЗОР-САПР у Конструктор перерізів

Імпорт поперечного перерізу на підставі даних вогнестійкості елементів відповідно до норм ДСТУ-Н Б EN 1992-1-2:2012 з ВІЗОР-САПР у "Конструктор перерізів"
  • При виведенні на креслення таблиці результатів у характерних точках перерізу надано можливість вибору листа креслення, на який слід помістити таблицю. Також можна вибрати розмір шрифту та опцію наявності заголовка. 

Вибір формату креслярського листа та налаштування таблиці Характерні точки, що виводяться на креслення

Вибір формату креслярського листа та налаштування таблиці Характерні точки, що виводяться на креслення
  • Процедура обчислення головних осей у "Конструкторі перерізів універсальному" тепер узгоджена з головними осями у "ВІЗОР-САПР" та МКЕ-процесорі. Таким чином, вісь Y1 тепер завжди відповідає осі з великим моментом інерції.

  • Для напружень, що обчислюються від дії бімомента, змінено знак на протилежний.