Історія версій
ЛІРА-САПР

Ґрунт

Змінено: Березень 26, 2024
 • Доданий новий метод розрахунку коефіцієнтів постелі (метод 6), який ґрунтується на експериментальних даних про швидкості поширення пружних хвиль у шарах ґрунту, розташованих нижче підошви фундаментів. Реалізовано відповідно до положень НТП РК 08-01.2-2021. Подробиці описані у статті в Базі знань.

Задання параметрів та результати розрахунку коефіцієнтів постелі по методу 6 (НТП РК 08-01.2-2021)

Задання параметрів та результати розрахунку коефіцієнтів постелі по методу 6 (НТП РК 08-01.2-2021)
 • Додано розрахунок несучої здатності паль з урахуванням сейсмічних впливів відповідно до розділу 11* СП РК 5.01-103-2013 (зміни 2021 року).

Параметри врахування сейсмічного впливу для розрахунку несучої здатності палі (СП РК 5.01-103-2013)

Параметри врахування сейсмічного впливу для розрахунку несучої здатності палі (СП РК 5.01-103-2013)
 • Додані вихідні дані та алгоритм розрахунку для паль “Опори ЛЕП”.

 • Коригування виключення Fi (внесок у несучу здатність по бічній поверхні) піщаного ґрунту над розширенням для бурових/набивних паль:

  • Якщо конус неврахування опору ґрунту по бічній поверхні палі над розширенням не прорізає (не стосується) піщаного ґрунту, то він ігнорується (у попередніх версіях/релізах, якщо стовбур палі по своїй довжині в будь-якому місці перетинав піщаний ґрунт, то конус неврахування Fi враховувався, що призводило до невеликого зменшення несучої здатності Fd);
  • При розрахунку висоти цього конусу по СП РК 5.01-103-2013 при "сферичній" формі розширення, якщо задано dh < (db-D)/2, то тепер у розрахунку буде прийнято dh=(db-D)/2.

  Побудова конуса для неврахування Fi над розширенням палі по СП РК 5.01-103-2013

  Побудова конуса для неврахування Fi над розширенням палі по СП РК 5.01-103-2013
 • Оптимізована робота функції розбиття імпортованих навантажень на підгрупи навантажень (потрібна для коректного визначення розрахункового опору ґрунту основи R для окремих фундаментів, докладніше див. https://liraserv.com/kb/4/943/) .

 • Для специфічних ґрунтів (набухаючі ґрунти) зона усадки Hsh (задана в параметрах навантаження) тепер відраховується завжди від поверхні рельєфу (точніше від точки початку відліку побутового тиску ґрунту, тобто, якщо встановлений прапорець Враховувати вагу ґрунту вище відмітки прикладання навантаження, то Hsh буде рахуватися від поверхні рельєфу). Таким чином, якщо зона усадки Hsh=5 м, а глибина закладення фундаменту дорівнює 2 метри, то глибина розрахунку усадки від висихання ґрунту, що набухає, складе тільки 3 метри і тільки від сумарних напружень під підошвою фундаменту. І якщо задана Hsh менше глибини закладання фундаменту, то осідання від усадки набухаючого ґрунту буде нульовим. Детальний опис такого розрахунку наведено у Базі знань.

 • У всіх вкладках специфічних ґрунтів таблиці “Характеристики ґрунтів” додано сортування за зростанням значень P (тиску) та відносних деформацій. Щоб не було плутанини у розрахунку, потрібно завжди намагатися задавати ці дані у порядку зростання.

 • Якщо параметри усадки набрякливого ґрунту (тиск-усадка) були задані одним рядком (без рядка 0=0), то від нуля і до заданих величин параметри тиск-усадка визначаються лінійною інтерполяцією, а після цього значення приймаються константою. Раніше єдиний заданий рядок тиск-усадка приймався константою для всіх значень усадки від нуля (включаючи нульові напруження).

 • У разі, коли є накладення навантажень у плані з ознакою “Результати”, у діалозі "Результати у точці" читається навантаження верхнє - тепер навантаження від паль для цього випадку читаються за позначкою голови палі, тобто, ймовірніше будуть зверху), а раніше при прикладенні навантаження.

 • Діалог "Результати в точці" - у випадку призначення таких кольорів ґрунтів, на фоні яких не видно або погано читаються епюри та розміри, реалізований контрастний колір для епюр та розмірів.

Результати у точці

Результати у точці
 • На вкладку стрічки Ґрунт до блоку Інструменти додана кнопка Геометрія, яка викликає меню для вимірювання відстані, кутів та площ у системі Ґрунт (команда Визначити для відмічених дозволяє порахувати площі виділених навантажень).

Удосконалення в системі Ґрунт

Змінено: 02.01.2024 14:21:29

Розрахунок пружної основи для похилих плит

Розрахунок пружної основи для похилих плит
 • Таблиця характеристик ґрунтів розширена даними про розрахункові показники для I і II ГС, з відповідним роздільним врахуванням у розрахунках несучої здатності та деформацій (осідання). Довірча ймовірність α приймається рівною 0,85 при розрахунках основ за деформаціями та рівною 0,95 при розрахунках несучої здатності основ.

 • Реалізовано розрахунок жорсткості паль для норм СП РК 5.01-103-2013.

 • У системі “ҐРУНТ” додано визначення малостисненого/недеформованого ґрунту, при спиранні на який палю слід вважати як стійку. У характеристиках ґрунту з'явилася відповідна ознака.

 • Змінено спосіб автоматичного заповнення значень коефіцієнта пропорційності, який використовується для обчислення горизонтальної жорсткості паль. У вікні вибору необхідно вказати таблицю, що цікавить.

Розрахунок жорсткості паль для норм СП РК 5.01-103-2013

Розрахунок жорсткості паль для норм СП РК 5.01-103-2013

Вибір коефіцієнту пропорційності

Вибір коефіцієнту пропорційності
 • Уточнено розрахунок несучої здатності паль для супісків при числі пластичності Ip≤4.

 • Для пальових фундаментів опор мостів уточнено визначення розрахункового опору ґрунту під нижнім кінцем набивних і бурових паль, паль-оболонок.

 • Для побудови моделі умовного пальового фундаменту додана можливість вибрати додаткові опції Rусл: h tg(Fi,II / 4 і h tg(Fi,II / 4) < 2D, тут h і Fi,II – відповідно глибина занурення палі та кут внутрішнього тертя. Для розрахунку по СП РК  5.01-103-2013 значення h tg(Fi,II / 4) приймається за умовчанням.

Характеристики ґрунтів

Характеристики ґрунтів
 • Реалізовано можливість задання рівня ґрунтових вод через властивості свердловин, як альтернатива ручного поділу властивостей ІГЕ вище РҐВ та нижче.

 • Додано опцію, яка дозволяє передавати активний тиск на ґрунт Pz не на позначці середини плити/оболонки, а на позначці підошви.

Налаштування прив'язки навантажень Pz та розрахунку С2

Налаштування прив'язки навантажень Pz та розрахунку С2
 • Для всіх методів розрахунку пружної основи передбачена можливість відмови від обчислення коефіцієнта С2. Дана опція доступна в налаштуваннях розрахунку системи ҐРУНТ та діалогу підключення моделі ґрунту.

 • Реалізовано механізм автоматичного поділу імпортованих навантажень, що не мають спільних меж на підгрупи навантажень. Наприклад, для коректного визначення розрахункового опору R фундаментів, що стоять окремо.

 • Для зручності документування вихідних даних і результатів розрахунку в системі ҐРУНТ  додано підпис мозаїк/ізополів і видових екранів.

 • Для мозаїки розрахункового опору ґрунту R та ін. при відображенні результатів на зрізі додано виведення інформації про висотну відмітку зрізу.

 • Додано можливість вибору величини коефіцієнта надійності по ґрунту на висмикування для визначення несучої здатності паль (відносної).

Примітка. У ПК ЛІРА-САПР при розрахунку несучої здатності паль (КЕ 57 як для одиночних паль, так і для пальових кущів з урахуванням взаємовпливу) обчислюється їхня несуча здатність Fd (з урахуванням сейсміки)/Fdu (без урахування сейсміки).

 • Реалізовано нові режими перегляду мозаїк для виконання аналізу несучої здатності паль за результатами розрахунку:

  • Мозаїки несучої здатності паль на стиск/висмикування з урахуванням сейсміки/без урахування сейсмики (відносна);
  • Мозаїки навантаження на палю Qх/Qy/Q;
  • Мозаїки тиску палі на ґрунт по бічній поверхні σz,х/σz,y/σz

Мозаїки навантаження на палю та мозаїки несучої здатності паль на стиск/висмикування з урахуванням сейсміки (відносна) по РСН/завантаженням

Мозаїки навантаження на палю та мозаїки несучої здатності паль на стиск/висмикування з урахуванням сейсміки (відносна) по РСН/завантаженням

Мозаїки навантаження на палю та мозаїки тиску палі на ґрунт по бічній поверхні

Мозаїки навантаження на палю та мозаїки тиску палі на ґрунт по бічній поверхні
 • При розрахунку деяких специфічних ґрунтів (просадних, засолених) і розрахунку консолідації тепер враховуються напруження від ваги вийнятого ґрунту з котловану.

 • Уточнено пошук нижньої межі просадочної зони (точки перетину сумарних напружень і початкового просадного тиску). У випадку, якщо сумарні напруження під підошвою фундаменту нижчі від тиску просадочності, - пошук потенційної нижньої межі просадочної зони продовжується по всій висоті зони осідання.

 • Уточнено визначення напружень від власної ваги для специфічних ґрунтів, у разі коли потрібно враховувати вагу вийнятого ґрунту з котловану.

 • Уточнено розрахунок набрякливих ґрунтів, для яких тепер висота зони усадки Hsh починається від позначки планування.

 • Реалізовано мозаїку навантажень з урахуванням накладення площ навантажень.

 • Додана можливість відображення характеристик подушки на поперечному розрізі.

 • У вікні “Результат у точці” додано відображення висотної позначки по дну котловану та основи умовного фундаменту.

Приклад розрахунку осідання пальового поля за моделлю умовного фундаменту

Приклад розрахунку осідання пальового поля за моделлю умовного фундаменту
 • Додано контроль при накладенні навантажень від вийнятого ґрунту більш ніж на 0.5% площі. Раніше розрахунок заборонявся при накладенні понад 1% площі навантажень від вийнятого ґрунту.

 • Для імпортованого навантаження додано відображення імені та шляху пов'язаного lir-файлу, а також навантажень імпортованих з файлів *.dxf та *.spf.

 • У властивостях навантаження додана можливість задання коментаря.

 • Додано сортування підгруп навантажень.