Історія версій
ЛІРА-САПР

Удосконалення в системі Ґрунт

Змінено: 02.01.2024 14:21:29

Розрахунок пружної основи для похилих плит

Розрахунок пружної основи для похилих плит
 • Таблиця характеристик ґрунтів розширена даними про розрахункові показники для I і II ГС, з відповідним роздільним врахуванням у розрахунках несучої здатності та деформацій (осідання). Довірча ймовірність α приймається рівною 0,85 при розрахунках основ за деформаціями та рівною 0,95 при розрахунках несучої здатності основ.

 • Реалізовано розрахунок жорсткості паль для норм СП РК 5.01-103-2013.

 • У системі “ҐРУНТ” додано визначення малостисненого/недеформованого ґрунту, при спиранні на який палю слід вважати як стійку. У характеристиках ґрунту з'явилася відповідна ознака.

 • Змінено спосіб автоматичного заповнення значень коефіцієнта пропорційності, який використовується для обчислення горизонтальної жорсткості паль. У вікні вибору необхідно вказати таблицю, що цікавить.

Розрахунок жорсткості паль для норм СП РК 5.01-103-2013

Розрахунок жорсткості паль для норм СП РК 5.01-103-2013

Вибір коефіцієнту пропорційності

Вибір коефіцієнту пропорційності
 • Уточнено розрахунок несучої здатності паль для супісків при числі пластичності Ip≤4.

 • Для пальових фундаментів опор мостів уточнено визначення розрахункового опору ґрунту під нижнім кінцем набивних і бурових паль, паль-оболонок.

 • Для побудови моделі умовного пальового фундаменту додана можливість вибрати додаткові опції Rусл: h tg(Fi,II / 4 і h tg(Fi,II / 4) < 2D, тут h і Fi,II – відповідно глибина занурення палі та кут внутрішнього тертя. Для розрахунку по СП РК  5.01-103-2013 значення h tg(Fi,II / 4) приймається за умовчанням.

Характеристики ґрунтів

Характеристики ґрунтів
 • Реалізовано можливість задання рівня ґрунтових вод через властивості свердловин, як альтернатива ручного поділу властивостей ІГЕ вище РҐВ та нижче.

 • Додано опцію, яка дозволяє передавати активний тиск на ґрунт Pz не на позначці середини плити/оболонки, а на позначці підошви.

Налаштування прив'язки навантажень Pz та розрахунку С2

Налаштування прив'язки навантажень Pz та розрахунку С2
 • Для всіх методів розрахунку пружної основи передбачена можливість відмови від обчислення коефіцієнта С2. Дана опція доступна в налаштуваннях розрахунку системи ҐРУНТ та діалогу підключення моделі ґрунту.

 • Реалізовано механізм автоматичного поділу імпортованих навантажень, що не мають спільних меж на підгрупи навантажень. Наприклад, для коректного визначення розрахункового опору R фундаментів, що стоять окремо.

 • Для зручності документування вихідних даних і результатів розрахунку в системі ҐРУНТ  додано підпис мозаїк/ізополів і видових екранів.

 • Для мозаїки розрахункового опору ґрунту R та ін. при відображенні результатів на зрізі додано виведення інформації про висотну відмітку зрізу.

 • Додано можливість вибору величини коефіцієнта надійності по ґрунту на висмикування для визначення несучої здатності паль (відносної).

Примітка. У ПК ЛІРА-САПР при розрахунку несучої здатності паль (КЕ 57 як для одиночних паль, так і для пальових кущів з урахуванням взаємовпливу) обчислюється їхня несуча здатність Fd (з урахуванням сейсміки)/Fdu (без урахування сейсміки).

 • Реалізовано нові режими перегляду мозаїк для виконання аналізу несучої здатності паль за результатами розрахунку:

  • Мозаїки несучої здатності паль на стиск/висмикування з урахуванням сейсміки/без урахування сейсмики (відносна);
  • Мозаїки навантаження на палю Qх/Qy/Q;
  • Мозаїки тиску палі на ґрунт по бічній поверхні σz,х/σz,y/σz

Мозаїки навантаження на палю та мозаїки несучої здатності паль на стиск/висмикування з урахуванням сейсміки (відносна) по РСН/завантаженням

Мозаїки навантаження на палю та мозаїки несучої здатності паль на стиск/висмикування з урахуванням сейсміки (відносна) по РСН/завантаженням

Мозаїки навантаження на палю та мозаїки тиску палі на ґрунт по бічній поверхні

Мозаїки навантаження на палю та мозаїки тиску палі на ґрунт по бічній поверхні
 • При розрахунку деяких специфічних ґрунтів (просадних, засолених) і розрахунку консолідації тепер враховуються напруження від ваги вийнятого ґрунту з котловану.

 • Уточнено пошук нижньої межі просадочної зони (точки перетину сумарних напружень і початкового просадного тиску). У випадку, якщо сумарні напруження під підошвою фундаменту нижчі від тиску просадочності, - пошук потенційної нижньої межі просадочної зони продовжується по всій висоті зони осідання.

 • Уточнено визначення напружень від власної ваги для специфічних ґрунтів, у разі коли потрібно враховувати вагу вийнятого ґрунту з котловану.

 • Уточнено розрахунок набрякливих ґрунтів, для яких тепер висота зони усадки Hsh починається від позначки планування.

 • Реалізовано мозаїку навантажень з урахуванням накладення площ навантажень.

 • Додана можливість відображення характеристик подушки на поперечному розрізі.

 • У вікні “Результат у точці” додано відображення висотної позначки по дну котловану та основи умовного фундаменту.

Приклад розрахунку осідання пальового поля за моделлю умовного фундаменту

Приклад розрахунку осідання пальового поля за моделлю умовного фундаменту
 • Додано контроль при накладенні навантажень від вийнятого ґрунту більш ніж на 0.5% площі. Раніше розрахунок заборонявся при накладенні понад 1% площі навантажень від вийнятого ґрунту.

 • Для імпортованого навантаження додано відображення імені та шляху пов'язаного lir-файлу, а також навантажень імпортованих з файлів *.dxf та *.spf.

 • У властивостях навантаження додана можливість задання коментаря.

 • Додано сортування підгруп навантажень.