Історія версій
ЛІРА-САПР

Пакет оновлення ЛІРА-САПР 2024 R2 Update 1

Змінено: Квітень 19, 2024

Увага!
Для нерівномірних навантажень, створених як навантаження на групу стрижнів або пластин, відновлено передачу коректного типу навантаження для розрахункового процесора (проблема виявлялася лише в ЛІРА-САПР 2024 R2). Дана помилка призводила до неправильного обчислення інтенсивності навантаження.

 • Виправлено обчислення компенсуючих навантажень по Qx і Qz для 3-х вузлового КЕ стику (КЕ 258). Ця ситуація могла призводити до нев'язків рішень при виконанні ітераційного розрахунку.

 • У системі ҐРУНТ для просадних ґрунтів виключено врахування деформацій просідання, якщо початковий тиск просідання Psl більше, ніж сумарне напруження P.

 • Уточнено побудову ізополів значень коефіцієнта С1 у випадку розрахунку параметрів пружної основи за методом 6.

 • Виправлено помилку оновлення списку матеріалів СТК при позначці елементів.

 • Виправлено неточність при побудові відповіді-спектру для динамічного впливу Акселерограма (модуль динамsки 27).

 • Виправлено можливу помилку формування текстових таблиць з результатами по РСН, які мають велику кількість сполучень РСН.

 • Виправлено можливу проблему збереження LIR-файлу в задачах, що містять нелінійні історії навантаження, для яких задано обчислення РСЗ.

 • Виправлено помилку відображення одиниць виміру для заданого значення Rумов у діалоговому вікні Групи пальового поля.

 • Уточнено підбір арматури з умов тріщиностійкості.

 • Виправлено помилку обчислення РСЗ для контурів продавлювання, коли в розрахунковій моделі використовуються нормативні значення навантажень.

 • Виправлена помилка, що призводила до створення розрахункової моделі балки за межами фізичної моделі.

 • Виправлена помилка, що призводила до некоректного завершення роботи програми при виконанні побудови розрахункової моделі.

 • Виправлена помилка, через яку не можна було побудувати плиту способом побудови Еліпс.

 • Виправлена помилка, через яку було неможливо змінити Параметри прорізу при груповому редагуванні об'єктів.

 • Виправлена помилка, яка призводила до невідповідності стадій монтажу при передачі із САПФІР до ЛІРА-САПР.

 • Виправлена помилка, пов'язана з відображенням балочної системи у фізичному поданні моделі.

 • Виправлена помилка, яка призводила до аварійного завершення програми у діалоговому вікні Бібліотека стиків.