Історія версій
ЛІРА-САПР

Інші удосконалення, пов'язані зі створенням та коригуванням розрахункової моделі

Змінено: 02.01.2024 13:24:47
 • Додана можливість врахування чистого кута обертання при додаванні жорстких вставок стержнів. 

Учет чистого угла вращения при добавлении жестких вставок стержней

Врахування чистого кута обертання при додаванні жорстких вставок стержнів
 • При копіюванні та переміщенні елементів за двома вузлами, поворотом або симетрично додана опція, що дозволяє повертати місцеві осі стержнів з призначенням обчисленого в результаті виконання команди кута чистого обертання. Відповідно до нового положення місцевих осей орієнтуються задані перерізи стержнів, навантаження в місцевій системі координат і жорсткі вставки стержнів.
Копіювання з переміщенням поворотом місцевих осей стержнів та без повороту місцевих осей стержнів

Копіювання з переміщенням поворотом місцевих осей стержнів та без повороту місцевих осей стержнів
 • Реалізована можливість копіювання вибраних властивостей завантажень: вид завантаження, підзадачі, тип динаміки, врахування статичних завантажень (накопичення мас для розрахунку на динамічні впливи), вибіркове врахування мас в елементах, групи перерозподілу мас в елементах, ексцентриситети прикладання мас. Також можна скопіювати значення підвищувальних коефіцієнтів fvk і коефіцієнти дисипації ksi для сейсмічних завантажень

Копіювання властивостей завантаження

Копіювання властивостей завантаження
 • Для списку параметрів матеріалів  залізобетонних конструкцій (тип/бетон/арматура) та армокам'яних конструкцій (кладка/армування/посилення) реалізовані опції, що дозволяють знайти у списку дані, присвоєні виділеним на розрахунковій схемі елементам, та знайти на розрахунковій схемі елементи з даними, виділеними у списку. 

 • Реалізована опція, що дозволяє тимчасово відключитися від реакції на встановлені фільтри (критерії вибору) у діалоговому вікні “Поліфільтр”.

 • Додана можливість редагування кута відхилення суміжних стержнів, при якому допускається їх об'єднання в один конструктивний елемент (за умовчанням 2,3°). Тепер при заданні користувачем більшого кута відхилення, можна буде об'єднати в єдиний КоЕ криволінійні елементи балок або колон.

Налаштування допустимого кута відхилення суміжних стержнів при об'єднанні їх у конструктивні елементи

Налаштування допустимого кута відхилення суміжних стержнів при об'єднанні їх у конструктивні елементи
 • Можливість налаштування гарячих клавіш і додавання відповідних команд на панелі інструментів тепер поширюється на всі команди параметрів відображення (опції налаштування параметрів відображення розрахункової схеми та інформації на ній), а також, мозаїки змонтованих і демонтованих елементів.

 • Додано можливість вибору за допомогою рамки та січної рамки груп конструктивних елементів, уніфікованих груп, уніфікованих груп конструктивних елементів та конструктивних блоків. 

 • Для стержневих елементів додано опцію відображення на схемі типів перерізів і геометричних параметрів.

 • Додана команда, яка дозволяє змінити в'язі у вибраних вузлах.

 • Додано можливість налаштування кількості кольорів у дискретній шкалі (шкала рівномірно розбита в межах екстремальних значень) і в шкалі за значеннями (шкала має нерівномірну розбивку, кожен поділ відповідає унікальному значенню мозаїки параметра, що відображається).

 • Додано можливість перегляду заданих графіків динамічних навантажень у вузлах (сейсмограм, кусково-лінійного (ламаного) навантаження з рівномірним кроком, акселерограм у відносних одиницях) з урахуванням заданого коефіцієнта до навантаження/коефіцієнта переведення відносних одиниць до одиниць прискорення.

 • При заданні даних для визначення навантаження на зазначені вузли розрахункової схеми від частини, що залишилася (навантаження на фрагмент), додана опція що дозволяє виключити з розрахунку вузли, що не належать елементам фрагмента.

 • Додано функцію автоматичної прив'язки суперелементів до основної схеми, у разі, якщо суперелементи були переміщені з підкаталогу до директорії з основною схемою.

 • При налаштуванні параметрів, що приймаються за умовчанням, при створенні нових задач і нових варіантів конструювання з'явилася можливість не видаляти неповні або конфліктуючі дані для металевого і залізобетонного розрахунків перед запуском на розрахунок.

Налаштування параметрів, які приймаються за умовчанням при створенні нових задач і нових варіантів

Налаштування параметрів, які приймаються за умовчанням при створенні нових задач і нових варіантів
 • Модифіковані та розширені новими командами панелі стрічкового інтерфейсу, а також меню та панелі інструментів класичного інтерфейсу.