Історія версій
ЛІРА-САПР

Навантаження

Змінено: 05.01.2024 16:36:29
 • Додано модуль сейсмічного впливу - (63) TBEC-2018 (Туреччина).
 • Реалізовано створення навантаження від заданого переміщення. Для навантаження задається завантаження і величина зміщення (м) за вибраним напрямком, кут повороту (рад) навколо вказаної осі, або ж величина депланації в рад/м. Під час розміщення навантаження від заданого переміщення в моделі - воно автоматично прив'язується до об'єкта на якому розміщено. Проконтролювати з яким об'єктом пов'язане навантаження або ж видалити зв'язок можна в діалоговому вікні “Управління зв'язками об'єкта”. Передбачена можливість виконати примусову прив'язку навантаження до вибраного об'єкта за допомогою команди “Приєднати об'єкт”. При створенні розрахункової моделі у місці розміщення навантаження від заданого переміщення створюється вузол і таке навантаження передається у ВІЗОР-САПР як задане зміщення у вузлі. За допомогою команди "Задане переміщення по лінії" можна створити навантаження вздовж лінії. У розрахунковій моделі таке "лінійне" навантаження розіб'ється на кілька вузлових навантажень заданого зміщення з кроком тріангуляції об'єкта, до якого вона прив'язана, або кроком дискретизації (якщо такий був заданий у властивостях навантаження). 
 • Доданий інструмент задання рівномірних та нерівномірних температурних навантажень на стержні та пластини.

Температура на стержні та пластини

Температура на стержні та пластини
 • Для динамічних розрахунків додана можливість задання ваги маси у вузлі та ваги маси по лінії.
 • Функціональність інструменту для збору навантажень покращена шляхом додавання опції, яка враховує нерозрізність посередника при розподілі навантажень на стержні через нього.
 • Для об'єктів типу "Сніговий мішок" додана можливість розділяти модель снігу на сегменти та з'єднувати окремі сегменти воєдино
 • Для більш зручної взаємодії з лінійними та площинними рівномірно-розподіленими навантаженнями було розроблено новий підхід до їх застосування у розрахунковій моделі скінченних елементів. Впроваджена опція "По всьому скінченному елементу" для рівномірно-розподілених навантажень, що дозволяє передавати навантаження не як окремі зосереджені сили, а як рівномірно розподілене по всій поверхні кожного скінченного елемента. Важливо підкреслити, що для використання цієї опції необхідно прив'язати навантаження до певного конструктивного елемента. Ця можливість доступна як для навантаження-штампу, так і для лінійного навантаження. В рамках цього процесу було розроблено два варіанти трансформації навантаження, що застосовується до кожного скінченного елементу:
   • лінія контуру навантаження визначає область тріангуляції. У цьому випадку навантаження подається у вигляді рівномірно розподіленого навантаження в зоні, що покривається штампом навантаження;
   • лінія контуру навантаження не впливає на тріангуляцію. У цьому варіанті навантаження трансформується в рівномірно розподілене навантаження на тих пластинах, центри ваги яких потрапляють в область навантаження.

Тріангуляція з урахуванням зон дії навантаження

Тріангуляція з урахуванням зон дії навантаження
 • Для стін, які інтерпретуються як навантаження, було розроблено два варіанти трансформації цього навантаження:

  • перший варіант (класичний метод) обчислює вагу стіни з урахуванням вирахування отворів і створює рівномірно-розподілене лінійне навантаження, яке розташовується вздовж лінії, по якій будується перегородка;
  • другий варіант (новий метод) передбачає умовний поділ стіни на сегменти з отворами та без них. Потім для кожного сегмента створюється своє рівномірно-розподілене лінійне навантаження, відповідне даному сегменту.

Апроксимація навантажень від стін із урахуванням прорізів

Апроксимація навантажень від стін із урахуванням прорізів
 • Були зроблені суттєві покращення в інструменті "Простір":
  • якщо для приміщення, що розглядається як навантаження, вказано враховувати підлогу, та використовується багатошаровий матеріал покриття, то інтенсивність цього навантаження буде автоматично розрахована з урахуванням товщини та об'ємної ваги кожного шару покриття підлоги;
  • якщо приміщення займає кілька поверхів і воно інтерпретується як навантаження у властивостях, то інтенсивність цього навантаження буде застосована до всіх плит, через які воно проходить своїм об'ємом.
 • Удосконалена перевірка моделі. При створенні розрахункової моделі додано перевірку навантажень на пошук скінченних елементів, до яких вона може бути додана. Якщо скінченні елементи не будуть знайдені та частина навантаження пропаде, видається відповідне попередження. Це дозволяє ще на етапі створення розрахункової моделі відкоригувати розташування навантажень, щоб згодом при передачі моделі у ВІЗОР-САПР уникнути їх втрати. У властивості проекту додано параметр, що налаштовується, який дозволяє проігнорувати невеликий % втрати навантаження і не видавати попередження при перевірці моделі.