Історія версій
ЛІРА-САПР

Проектування залізобетонних конструкцій

Проектування залізобетонних конструкцій

Змінено: Березень 27, 2024
  • Уточнено алгоритм підбору армування для випадку з позацентровим розтягом при малих величинах ексцентриситету (у тому числі по міцністі).

  • Оптимізовано підбір армування з урахуванням вогнестійкості (вийшло позбутися різких сплесків армування в окремих елементах, де нарощувалась стиснена або найменш розтягнута арматура у випадках вкрай малого розміру стиснутої зони бетону).

  • Для норм СП РК EN 1992-1-1:2004/2011 у параметри визначення мінімального габариту торцевої зони Lc пластичної стіни додано умову “не менше 1.5 товщини стіни”.

  • Для пластин у розрахунку ширини розкриття тріщин з використанням методу Карпенка додана можливість зафіксувати значення Ψs=1.

Удосконалення в системі проектування залізобетонних конструкцій

Змінено: 02.01.2024 13:48:27
  • Для норм СП РК 1992-1-1:2004/2011 у розрахунку типів елементів "Колона" та "Пілон" збільшено кількість проміжних площинок нарощування арматури. Дана реалізація підвищує точність розрахунку та робить підбір армування більш ефективним.  Додаткові площинки розташовані біля граней поперечних перерізів. Задання кількості площинок винесено у вихідні дані матеріалів з/б.

Налаштування кількості проміжних площинок для нарощування армування

Налаштування кількості проміжних площинок для нарощування армування

Приклад виводу результатів підбору армування для колони з проміжними площинками

Приклад виводу результатів підбору армування для колони з проміжними площинками
  • Реалізовано розрахунок стін та пілонів за міцністю на основі лінійного розподілу деформацій у нормальному перерізі (гіпотеза плоского перерізу) у рамках нового типу армування “Стіна (Стержень)”. Новий тип армування може бути призначений на стержневі елементи схеми та стержневі аналоги. Несуча здатність нормального перерізу стіни визначається на підставі розподілу нормальних напружень у перерізі. Зв'язок між нормальними напруженнями та відносними деформаціями здійснюється на основі заданих діаграм роботи бетону та арматурної сталі. Положення площинок армування визначається на підставі заданого кроку чи кількості арматурних стержнів по довжині стіни.

Дані для розрахунку нового типу армування Стіна (Стержень)

Дані для розрахунку нового типу армування Стіна (Стержень)

Розстановка арматурних стержнів

Розстановка арматурних стержнів
  • Для типу армування “Стіна (Стержень)” реалізовано розрахунок ділянок периферійного армування біля торців стін при розрахунку на сейсмічні розрахункові ситуації п. 5.4.3.4 СП РК EN 1998-1:2004/2012 ПРОЕКТУВАННЯ СЕЙСМІСТІЙКИХ КОНСТРУКЦІЙ Частина 1. Загальні правила, сейсмічні впливи та правила для будівель. Даний розрахунок виконується при активації режиму розрахунку «Пластична стіна».

Обмежені периферійні зони з вільними гранями у торці стіни (вгорі: деформації при граничній кривизні; внизу: поперечний переріз стіни)

Обмежені периферійні зони з вільними гранями у торці стіни (вгорі: деформації при граничній кривизні; внизу: поперечний переріз стіни)

Приклад розрахунку стіни на сейсмічні розрахункові ситуації

Приклад розрахунку стіни на сейсмічні розрахункові ситуації
  • Додано можливість обчислення відсоткового відношення площі армування підібраної/заданої поздовжньої арматури вздовж осі Х, Y та осей ХY (сумарної) до площі перерізу пластини.

  • Реалізована можливість створення користувацького сортаменту арматурного прокату, який можна використовувати при вирішенні задач підбору необхідного армування.

Налаштування сортаменту арматурного прокату

Налаштування сортаменту арматурного прокату
  • Актуалізована базова редакція EN 1992-1-1:2004 + A1:2014. Єврокод 2. Проектування залізобетонних конструкцій. Частина 1-1. Загальні правила та правила для споруд.