Історія версій
ЛІРА-САПР

Нелінійна робота ґрунту

Змінено: 02.01.2024 13:43:13
  • Реалізовано врахування максимального опору ґрунту для нелінійної роботи пружної основи стержнів та пластин.

    Раніше під нелінійною роботою пружної основи стержнів і пластин малося на увазі лише те, що коефіцієнти С1/С2 виключалися з роботи при відриві (одностороння робота). Тепер на додачу до односторонньої роботи можна задати ще й обмеження на максимальний опір ґрунту на стиск. Тобто тепер є два варіанти роботи пружної основи:

    • одностороння робота та відсутність обмеження на максимальний опір ґрунту;
    • одностороння робота та обмеження на максимальний опір ґрунту на стиск.
  • Додано можливість отримувати граничне значення розрахункового опору із розрахунку системи “ҐРУНТ”.

Важливо!

Максимальний опір ґрунту має бути від'ємним значенням. Якщо дані відсутні  або значення більше чи дорівнює нулю, то в розрахунок приймається умова, що максимальний опір ґрунту не задано.

Нелінійна робота ґрунтової основи на стиск

Нелінійна робота ґрунтової основи на стиск