Історія версій
ЛІРА-САПР

Коефіцієнти дисипації

Змінено: 25.12.2023 15:03:25
  • Додано обчислення коефіцієнтів дисипації за формами для динамічних модулів 41 і 64 (обчислюється на підставі коефіцієнтів дисипації, заданих для елементів).

Примітка: у версії Ліра-САПР 2022 R2 при розрахунку на акселерограми сейсмічного впливу з використанням 27 і 29 модулів динаміки для розрахункових моделей, що складаються з елементів або підсистем з різними властивостями, що демпфують, був реалізований розрахунок еквівалентного загасання за j-ою власною формою коливань по такій формулі:

ξj={φj}T*∑[ξK]i*{φj}/{φj}T*[K]*{φj}

де {φj} – вектор j-ї форми коливань, [K] – матриця жорсткості моделі, ∑[ξK]i – матриця жорсткості для i-го елемента або підсистеми, помножена на коефіцієнт дисипації (коефіцієнт демпфування у частках від критичного) для цього елемента.

  • Додано можливість використовувати окремо коефіцієнти дисипації для кожного динамічного завантаження в модулях динаміки 27/29 та 41/64. Для цих модулів додалася можливість обмежувати коефіцієнт дисипації: для 27 та 29 – максимальний коефіцієнт дисипації, для 41 та 64 – мінімальне та максимальне Nu.

Врахування демпфування для спектрального методу

Врахування демпфування для спектрального методу