Історія версій
ЛІРА-САПР

Створення та коригування моделі

Варіанти конструювання

Змінено: 05.01.2024 16:36:29

У САПФІР реалізований ефективний механізм управління варіантами конструювання. Нові функціональні можливості САПФІР дозволяють створювати та змінювати варіанти проектування, налаштовувати їх параметри та вибирати опції. Альтернативні варіанти дозволяють швидко отримувати результати підбору арматури та перерізів згідно з різними нормативними документами. Для кожного вибраного нормативного документа конструктивні елементи автоматично одержують властивості матеріалів, що відповідають цим документам.

Кожному варіанту конструювання може бути зіставлений будь-який тип розрахунку (по РСЗ, по РСН або зусиллях) і задані нормативні документи для кожного виду розрахунку (ЗБК, СТК, АКК). Відповідно будуть використовуватись характеристики матеріалів для конструювання, задані для кожного з вибраних нормативних документів.

Крім того, надається можливість створення кількох варіантів проектування згідно з одним нормативним документом, з різними видами розрахунків перерізів: відповідно до РСЗ, РСН та зусиль. Ці опції доступні для вибору в діалоговому вікні та відображаються у таблиці варіантів.

Новий підхід роботи з варіантами конструювання повністю кореспондується з логікою роботи ВІЗОР-САПР та забезпечує більш повне визначення початкових даних, необхідних для виконання розрахунку міцності.

Діалогове вікно

Діалогове вікно "Варіанти конструювання"

Навантаження

Змінено: 05.01.2024 16:36:29
 • Додано модуль сейсмічного впливу - (63) TBEC-2018 (Туреччина).
 • Реалізовано створення навантаження від заданого переміщення. Для навантаження задається завантаження і величина зміщення (м) за вибраним напрямком, кут повороту (рад) навколо вказаної осі, або ж величина депланації в рад/м. Під час розміщення навантаження від заданого переміщення в моделі - воно автоматично прив'язується до об'єкта на якому розміщено. Проконтролювати з яким об'єктом пов'язане навантаження або ж видалити зв'язок можна в діалоговому вікні “Управління зв'язками об'єкта”. Передбачена можливість виконати примусову прив'язку навантаження до вибраного об'єкта за допомогою команди “Приєднати об'єкт”. При створенні розрахункової моделі у місці розміщення навантаження від заданого переміщення створюється вузол і таке навантаження передається у ВІЗОР-САПР як задане зміщення у вузлі. За допомогою команди "Задане переміщення по лінії" можна створити навантаження вздовж лінії. У розрахунковій моделі таке "лінійне" навантаження розіб'ється на кілька вузлових навантажень заданого зміщення з кроком тріангуляції об'єкта, до якого вона прив'язана, або кроком дискретизації (якщо такий був заданий у властивостях навантаження). 
 • Доданий інструмент задання рівномірних та нерівномірних температурних навантажень на стержні та пластини.

Температура на стержні та пластини

Температура на стержні та пластини
 • Для динамічних розрахунків додана можливість задання ваги маси у вузлі та ваги маси по лінії.
 • Функціональність інструменту для збору навантажень покращена шляхом додавання опції, яка враховує нерозрізність посередника при розподілі навантажень на стержні через нього.
 • Для об'єктів типу "Сніговий мішок" додана можливість розділяти модель снігу на сегменти та з'єднувати окремі сегменти воєдино
 • Для більш зручної взаємодії з лінійними та площинними рівномірно-розподіленими навантаженнями було розроблено новий підхід до їх застосування у розрахунковій моделі скінченних елементів. Впроваджена опція "По всьому скінченному елементу" для рівномірно-розподілених навантажень, що дозволяє передавати навантаження не як окремі зосереджені сили, а як рівномірно розподілене по всій поверхні кожного скінченного елемента. Важливо підкреслити, що для використання цієї опції необхідно прив'язати навантаження до певного конструктивного елемента. Ця можливість доступна як для навантаження-штампу, так і для лінійного навантаження. В рамках цього процесу було розроблено два варіанти трансформації навантаження, що застосовується до кожного скінченного елементу:
   • лінія контуру навантаження визначає область тріангуляції. У цьому випадку навантаження подається у вигляді рівномірно розподіленого навантаження в зоні, що покривається штампом навантаження;
   • лінія контуру навантаження не впливає на тріангуляцію. У цьому варіанті навантаження трансформується в рівномірно розподілене навантаження на тих пластинах, центри ваги яких потрапляють в область навантаження.

Тріангуляція з урахуванням зон дії навантаження

Тріангуляція з урахуванням зон дії навантаження
 • Для стін, які інтерпретуються як навантаження, було розроблено два варіанти трансформації цього навантаження:

  • перший варіант (класичний метод) обчислює вагу стіни з урахуванням вирахування отворів і створює рівномірно-розподілене лінійне навантаження, яке розташовується вздовж лінії, по якій будується перегородка;
  • другий варіант (новий метод) передбачає умовний поділ стіни на сегменти з отворами та без них. Потім для кожного сегмента створюється своє рівномірно-розподілене лінійне навантаження, відповідне даному сегменту.

Апроксимація навантажень від стін із урахуванням прорізів

Апроксимація навантажень від стін із урахуванням прорізів
 • Були зроблені суттєві покращення в інструменті "Простір":
  • якщо для приміщення, що розглядається як навантаження, вказано враховувати підлогу, та використовується багатошаровий матеріал покриття, то інтенсивність цього навантаження буде автоматично розрахована з урахуванням товщини та об'ємної ваги кожного шару покриття підлоги;
  • якщо приміщення займає кілька поверхів і воно інтерпретується як навантаження у властивостях, то інтенсивність цього навантаження буде застосована до всіх плит, через які воно проходить своїм об'ємом.
 • Удосконалена перевірка моделі. При створенні розрахункової моделі додано перевірку навантажень на пошук скінченних елементів, до яких вона може бути додана. Якщо скінченні елементи не будуть знайдені та частина навантаження пропаде, видається відповідне попередження. Це дозволяє ще на етапі створення розрахункової моделі відкоригувати розташування навантажень, щоб згодом при передачі моделі у ВІЗОР-САПР уникнути їх втрати. У властивості проекту додано параметр, що налаштовується, який дозволяє проігнорувати невеликий % втрати навантаження і не видавати попередження при перевірці моделі.

Створення та коригування моделі

Змінено: Березень 24, 2024
 • Для діалогу Параметри ферми додано новий спосіб розбиття нижнього та верхнього поясу ферми з урахуванням розташування решіток. Також додано новий параметр: Функція СТК. Цей параметр дозволяє відображати функціональне призначення елемента ферми при розсипанні ферми. Також він буде відображений у специфікації металопрокату. 

Параметри ферми

Параметри ферми
 • В елементі Підпірна стіна доданий новий тип позиціонування аналітичної моделі – Ліворуч. Також до параметра Прив'язка рівня додано параметр Вільна прив'язка.

Тип позиціонування аналітики - Ліворуч

Тип позиціонування аналітики - Ліворуч
 • Виправлена помилка, через яку сходи не дотягувалися до стіни по горизонталі.

 • Виправлена помилка вибору елементів Інше при використанні команди Виділити нагору.

 • Покращено роботу інструмента Скасувати: виправлено помилку, пов'язану з призначенням властивостей об'єктам.

 • Доопрацьовано діалогове вікно Варіанти конструювання. Тепер виконується контроль та попередження, якщо в діалозі задані кілька варіантів конструювання, у яких повністю повторюються вихідні дані.

 • Доопрацьовано алгоритм призначення більше одного ТЗА на колони.

Призначення кількох ТЗА на одну колону

Призначення кількох ТЗА на одну колону
 • Виправлені та покращені алгоритми, які відповідають за знаходження перетинів об'єктів:

 • Виправлено функцію визначення взаєморозташування ребра бічної поверхні балки та прямокутника поверхні колони. У ряді випадків вона створювала непотрібні перетини.

 • У функціях перетину реальних об'ємів задіяний призначений на елементи параметр пошук перетинів. В деяких випадках параметр брався з налаштувань розрахункової моделі, а налаштування, призначене на елементи, ігнорувалося.

 • Виправлено для пластин. Проблема полягала в тому, що Реальні об'єми працювали тільки якщо вони були призначені на обидва елементи, інакше спрацьовував спрощений спосіб за осьовими та об'ємами. Тепер зроблено так, що якщо у будь-якого з двох елементів є налаштування перетину Реальні об'єми, то працює саме воно.

 • Поправлено алгоритм перетину поверхонь. Виправлено помилку, яка призводила до створення зайвих АЖТ. Помилка в деяких випадках призводила до неможливості передачі моделі до ЛІРА-САПР.

 • Виправлена помилка, пов'язана з візуальною ізоляцією Шахт в аналітичному представленні моделі. При активації команди Показати активний поверх – шахти відображалися на всіх поверхах.

 • Реалізовано можливість задання вихідних даних для модуля динаміки (32) СНРА 20.04-2020, Республіка Вірменія.

Модуль динаміки (32) СНРА 20.04-2020, Республіка Вірменія

Модуль динаміки (32) СНРА 20.04-2020, Республіка Вірменія
 • Виконано оптимізацію процесу прикладання навантаження до об'єкту: виправлено помилку, яка призводила до того, що зосереджена сила, прикладена до колони, не прикладалася до об'єкту в розрахунковій моделі.

 • Для об'єктів стіна, колона, балка та плита з інтерпретацією Навантаження додано параметри L та R пошуку.

 • Доопрацьовано режим візуалізації активного поверху для навантаження від простору у фізичному та аналітичному представленні моделі.

 • Виправлена помилка, пов'язана з неправильним позначенням напряму навантаження Тиск ґрунту в архітектурній та розрахунковій моделях.

 • Уточнена передача рівномірно-розподілених навантажень на стержні при використанні опції По всьому скінченному елементу

 • Додано можливість задання кількох спецнавантажень для елементів, а не одного як у попередніх релізах

 • Доопрацьовано алгоритм розподілу навантаження від власної ваги елементів у різні завантаження. Тепер можна розміщувати навантаження від власної ваги в будь-яке створене завантаження, а не тільки в продубльоване завантаження Власна вага, як було в попередніх версіях.

Збір навантаження від власної ваги в користувацьке завантаження

Збір навантаження від власної ваги в користувацьке завантаження
 • У діалозі Створити нову розрахункову модель додано команду, яка дозволяє виконати налаштування параметрів нової розрахункової моделі. Також виконано адаптацію із запам'ятовування раніше введених даних.

Налаштування проекту для створення розрахункової моделі

Налаштування проекту для створення розрахункової моделі
 • Виконано прискорення передачі розрахункової моделі із САПФІР у ВІЗОР-САПР. Швидкість збереження варіюється і залежить від змісту моделі. У середньому розрахункова модель у ВІЗОР-САПР передається у 3-5 разів швидше, ніж у попередніх версіях САПФІР.

Прискорення збереження розрахункової моделі

Прискорення збереження розрахункової моделі

Аналітична модель

Змінено: 05.01.2024 16:36:29
 • Впроваджена нова функціональність, яка дозволяє точно визначати лінію перетину між пандусом і криволінійною стіною, на яку він спирається або з якою перетинається. Це рішення автоматично створює лінію перетину, слідуючи контуру взаємодії цих двох елементів. Таким чином, забезпечується інтегрована координація пандуса з криволінійною стіною, що сприяє коректнішому з'єднанню як у фізичній, так і аналітичній моделі. Цей процес не тільки підвищує точність у моделюванні складних елементів, але й значно спрощує задачу інженерів при розробці складних криволінійних об'єктів.

Підрізка пандуса

Підрізка пандуса
 • Додано команду "Заборона перетину в розрахунковій моделі", яка дозволяє на етапі фізичної моделі налаштувати відсутність спільної роботи для двох виділених об'єктів. Команда універсальна і може використовуватися для об'єктів різних типів. Наприклад, для того, щоб прибрати перетин між об'єктами в області деформаційного шва. Налаштовані заборони перетинів можна проконтролювати у діалоговому вікні “Керування зв'язками об'єктів”

Заборона перетину

Заборона перетину
 • У програму було впроваджено новий механізм перевірки виявлення наявності опор у об'єктів нижнього поверху. У разі їх відсутності, автоматично створюються зв'язки за характерними напрямками для таких вертикальних елементів. У новій версії програми було додано перевірку на наявність фундаментних балок під такими типами об'єктів
 • Додана можливість створити стержневий аналог для стін не тільки у вертикальній орієнтації (СА пілона), але і в горизонтальній (СА балки-стінки). Для стержневого аналога можна задати кількість ділянок розбивки або крок розбивки цільового стержня.
 • Реалізовано задання матеріалів на елементи сходів для конструювання залежно від несної конструкції сходів (монолітний залізобетон, на косоурах або тятивах). На пластини або стержні сходів можна задати загальні характеристики, характеристики бетону та арматури для розрахунку або клас сталі, розрахункові характеристики та обмеження підбору для сталевого розрахунку.
 • Додано узгодження місцевих осей капітелі та підколонника. Доступно 3 варіанти узгодження місцевих осей: глобально – паралельно глобальним осям, по плиті перекриття – паралельно місцевим осям у плиті перекриття та радіально – на центр колони.
 • Розширено інструментарій Спецелемент. Тепер можна задати об'єднання переміщень та шарніри між будь-якими об'єктами вручну.
 • Реалізовано створення точок тріангуляції над колонами та ліній тріангуляції над стінами у похилих плитах. Також додано створення довільних точок та ліній тріангуляції у похилих плитах.
 • Впроваджено новий функціонал для полегшення процесу створення та редагування стін. Інструмент включає додаткові контрольні точки редагування, розміщені вгорі стіни. Таке розташування забезпечує більш гнучку можливість зв'язувати стіни з іншими об'єктами на тому ж рівні. Нові можливості забезпечують більш точне позиціонування стін та більш надійну взаємодію з іншими елементами на тому ж рівні.
 • У новій версії програми продовжується процес наповнення моделі будівлі додатковими розрахунковими параметрами, що беруть участь у розрахунках методом скінченних елементів (МКЕ).У даному контексті, для фундаментної плити була введена нова характеристика - Rz, яка є граничним навантаженням на пружну основу в напрямку локальної осі Z1 скінченних елементів. Це покращення дозволяє більш точно враховувати вплив цього значення при проведенні нелінійного розрахунку МКЕ.
 • Удосконалено інструмент "Вирівнювання моделі", який дозволяє вирівнювати не тільки фізичну структуру стіни, але й її аналітичний компонент. Це покращення доступне як у режимі "Аналітика", так і в "Редагованій аналітиці". Це нововведення дає можливість ефективно виконувати співвісність "аналітики" стін і в результаті отримувати більш якісну аналітичну модель будівлі.
Вирівнювання аналітики стіни
 • Функціонал "Вирівнювання моделі" у програмі був значно удосконалений не тільки для стін, а й для плит. Це покращення акцентує увагу на можливості тонкого налаштування плит на додаток до вирівнювання їхньої фізичної моделі, особливо в контексті роботи в режимах "Аналиітика" і "Редагована аналітика". Застосування цього інструменту до плит значно полегшує задачу користувача, зменшуючи необхідність у ручному втручанні. Це не тільки прискорює процес створення та коригування архітектурних та аналітичних моделей будівель, але й сприяє підвищенню точності та якості проектування.
Вирівнювання аналітики плити
 • Для сходів з косоурами було внесено низку нових змін. Одна з них - це можливість задання розрахункових характеристик матеріалів як для сталі, так і для залізобетону. Для сталевих косоурів можна задати такі параметри як:
  • тип елемента;
  • коефіцієнти умов роботи та надійності;
  • наявність ребер жорсткості;
  • значення прогину;
  • вихідні дані для розрахунку загальної стійкості;
  • при розрахунку на підбір поперечного перерізу можна задати необхідні габаритні обмеження в рамках якого програма і виконуватиме розрахунок
 • У САПФІР 2024 булоа додана можливість самостійно керувати спільною роботою елементів за допомогою АЖТ. У новій версії ми додали можливість створювати АЖТ як окремий спецелемент. Цей інструмент дозволить створювати більш якісні розрахункові моделі, а також гнучкіше керувати спільною роботою елементів. Створені АЖТ можна тиражувати по елементу або копіювати на інші елементи. Також є можливість додати шаблон АЖТ до Бібліотеки та використовувати його в інших проектах.

Спецелемент АЖТ

Спецелемент АЖТ

Інші удосконалення, пов'язані зі створенням та коригуванням моделі

Змінено: 05.01.2024 16:36:29
 • Поліпшено функціональність команди дзеркального копіювання з урахуванням правильного розміщення поперечного перерізу в елементах та призначених їм умов спирання.

 • У моделі ґрунту було впроваджено додаткову функцію, яка дозволяє тимчасово відключити модель ґрунту при проведенні розрахунків. Для знаходження оптимальних варіантів проектування, немає потреби видаляти модель ґрунту з проекту. Замість цього можна активувати опцію, яка виключить її участь у розрахунках. Це забезпечує більш гнучкий та зручний підхід до роботи з моделлю ґрунту.

 • У діалозі “Шари моделювання” було розроблено низку нових можливостей:
  • для більш зручної роботи виконується автоматичне сортування шарів по імені;
  • після імпорту підкладок кольори шарів, які використовувалися в DWG файлі, повністю відповідають кольорам і у програмі Сапфір;
  • для зручного аналізу приналежності шарів до конкретних об'єктів було розроблено спеціальний графічний вид “Кольори шарів”.
 • На численні прохання наших користувачів ми скоригували тлумачення значення параметра для команди  ±DH.  Спочатку цей інструмент призначався для моделювання ніш та заглиблень. Тому в інтерфейсі для нього було зроблено параметр “Глибина”. Чим більше значення параметра – тим глибше ніша. Однак, багато користувачів знайшли для цього інструменту інше застосування. Задаючи від'ємні значення глибини, можна було моделювати капітелі, локальні потовщення у плитах, постаменти для колон. Такі елементи важко назвати нішами. Тому замість назви “Ніша”, яка дуже часто отримувала від'ємне значення глибини, ввели ±DH.

  Оскільки додатний знак асоціюється із збільшенням товщини, а від'ємний – навпаки, було прийнято рішення назвати параметр Потовщення та інтерпретувати його відповідно. Тепер при від'ємних значеннях цього параметра товщина плити зменшується, відповідно, формується ніша. При додатних значеннях формується локальне потовщення плитного елемента.

Зміна у команді ±DH

Зміна у команді ±DH
 • У процесі проектування будівель використовується практика розміщення елементів на проміжних позначках, що знаходяться між основними рівнями будівлі. Для полегшення роботи з такими об'єктами на характерних висотах було створено інструмент, що дозволяє формувати "проміжні рівні". У новій версії програмного забезпечення для таких об'єктів у діалозі "Структура проекту" доповнена індикаторами висотних відміток, полегшуючи тим самим керування конструкціями, розміщеними на різних висотних рівнях.

 • Щоб підвищити зручність використання, у вікні властивостей проекту тепер централізовано представлені ключові параметри допусків, які необхідні для проекту. Ці налаштування допусків відіграють важливу роль у різних етапах роботи з програмою: вони застосовуються при побудові моделі, в процесі імпорту зовнішніх моделей, під час проектування панельних будівель, а також при проведенні перевірки готової моделі на наявність помилок і попереджень. Присутність даних параметрів в одному місці робить процес проектування більш стандартизованим та передбачуваним, мінімізуючи ймовірність помилок та прискорюючи виконання проектних робіт.

 • Для більшої зручності у діалозі Властивості проекту було розміщено основні параметри допусків для проекту. Ці властивості використовуються у ряді випадків:

  • при побудові моделі;
  • при імпорті моделей;
  • при побудові панельних будівель;
  • при виконанні перевірки створеної моделі.
 • Удосконалено інструмент шахта. Нові функціональні можливості:

  • для полегшення зміни розмірів шахти були додані контрольні точки у верхній частині об'єкту;
  • для більш зручної та точної побудови тепер можна відображати шахту в аналітичному представленні моделі;
  • у режимі "Редагована аналітика" тепер доступна опція зміни розмірів шахти;
  • для елемента шахти було покращено та застосовано інструмент "Вилучити властивості", який дозволяє копіювати властивості та застосовувати їх до інших створених об'єктів.
Шахта