Історія версій
ЛІРА-САПР

Створення креслень

Відомість арматури

Змінено: 08.01.2024 11:24:46

Одним із важливих техніко-економічних показників об'єкта будівництва є витрата арматурної сталі. Тому інвестору та забудовнику завжди цікаво отримати значення цього показника на якомога більш ранніх стадіях проектування. А можливість отримати деталізовану витрату арматурної сталі за діаметрами вже на етапі попереднього архітектурного ескізу взагалі виглядала як наукова фантастика. Але це було фантастикою тільки до виходу у світ САПФІР версії 2024 року. Тепер це реальність.

Команда Сумарна відомість арматури доступна на вкладці Вид, панель Інформація, меню Специфікації. 

По команді  Сумарна відомість арматури відкривається вікно діалогу, в якому в табличному виді представлено деталізовану витрату арматури по діаметрах стержнів та об'єм бетону.

Обчислюється реальний об'єм бетону в залежності від геометричних параметрів конструкції (розміри перерізу, товщина, висота, довжина). Також враховуються ситуації, коли моделі елементів взаємно перетинаються, наприклад, балки в плиті перекриття (об'єм частини балки, зануреної в плиту, автоматично віднімається від об'єму плити). 

Кількість арматури в конструкції може бути представлена вагою або довжиною: тоннаж або погонаж. 

Найточніші відомості про витрату арматури, зрозуміло, можуть бути отримані з моделей армування, які створені конструктором на основі результатів розрахунку міцності, аналізу НДС конструкції та підбору арматури у перерізах елементів. За умовчанням саме це джерело даних вважається єдиним, що забезпечується включенням опції "Дані тільки з МА". Тоді дані про арматуру виходять тільки з моделей армування ЗБ елементів. Якщо моделі армування для будь-яких елементів ще не створювалися, то й витрата арматури для них не прораховується. Однак, якщо цю опцію вимкнути, то програма для оцінки витрати арматури починає використовувати буквально будь-які дані про конструктивні елементи, доступні їй з інформаційної моделі будівлі. Звичайно, якщо у конструктивного елемента модель армування є, то вона служить джерелом найдостовірнішої інформації: враховуються всі стержні, шпильки, хомути, фіксатори та інші арматурні деталі, передбачені проектувальником.

Якщо моделі армування немає, але для колони вже заданий тип армування, то програма розраховує витрату арматури, виходячи із шаблону армування, описаного типом армування колони. Використовуються стержні відомих діаметрів, до їхньої довжини автоматично додаються ділянки, що відповідають товщині плити над даною колоною, і довжина випусків на перехльост, що залежить від діаметра кожного стержня. Витрата арматурної сталі на хомути визначається передбаченою типом армування інтенсивністю поперечної арматури. Якщо йдеться не про колони, а про інші елементи, що не оперують арматурними шаблонами у вигляді типів армування (ТА), або про колони, яким ТА ще не призначені, то витрата арматури може бути спрогнозована за результатами міцністного розрахунку і підбору арматури в перерізах елементів, виконаним у нашому розрахунковому комплексі.

В цьому випадку для кожного конструктивного елемента аналізується армування, необхідне за розрахунком. На підставі цих даних вибирається поєднання крок/діаметр і виконується деталізований по діаметрах наближений оціночний розрахунок витрати арматури.

На початкових етапах проектування, коли ще немає нічого, крім ескізної архітектурної моделі, проте оціночний розрахунок витрати арматури з деталізацією по діаметрах все одно можливий. Джерелом даних про арматуру в цьому випадку чудово послужать типи заданого армування (ТЗА), що призначаються за умовчанням. Для кожного конструктивного елемента визначаються ТЗА і, виходячи з цих даних, виконується деталізований по діаметрах оціночний розрахунок витрати арматури.

У вікні відображається сумарна витрата арматури за ТЗА, типами та марками армування або ж за результатами підбору арматури та моделям армування. 

Таблиця витрати арматури та бетону в ЗБ елементах

Діалогове вікно Сумарна відомість арматури

Діалогове вікно Сумарна відомість арматури

У діалоговому вікні Сумарна відомість арматури є можливість фільтрувати елементи у списку по шарах, поверхах, об'єктах або виділені рядки.

Сумарна відомість арматури - Фільтри

Сумарна відомість арматури - Фільтри

План пальового поля

Змінено: 08.01.2024 11:24:45

САПФІР версії 2024 дозволяє за натисканням однієї кнопки сформувати вид документування "План пальового поля". На цьому виді умовними позначеннями показані усі палі у складі проектованої будівлі. Опційно для кожної палі вказується її номер та відмітка оголовка. 

Виходячи з представлених даних, можна створити таблицю під назвою "Відомість паль" для креслення "План пальового поля". У цій таблиці буде міститися коротка, але необхідна інформація про палі, включаючи такі параметри:

 • Кількість паль стандартного типу;

 • Символьне позначення на кресленні;

 • Довжина паль;

 • Відмітка верхньої частини паль.

Ця таблиця слугуватиме зручним засобом для організації інформації про палі, присутні у проекті.


Легенда паль та колон

Змінено: 08.01.2024 11:24:45
 • САПФІР надає можливість сформувати специфікацію паль та легенду умовних позначень. Ця інформація розміщується на листі креслення у вигляді таблиці, що редагується.

План пальового поля
 • Типи армування, що являють собою шаблони розміщення арматурних стержнів у тілі відповідних ЗБ елементів конструкції, можуть бути експортовані в DXF файл або поміщені на листи креслень у вигляді таблиць, що редагуються. Якщо у проекті налічується багато типів армування, то передбачено опції розміщення таблиць на листах у кілька колонок та використання листів продовження з відповідним форматом основного напису. 

Легенда армування колон

Уніфікація

Змінено: 08.01.2024 11:24:46

Однією з головних переваг програми є можливість формування уніфікованих конструктивних елементів на основі теоретичного армування, отриманого в ході міцністного розрахунку. В даний час така функція доступна для різних типів елементів, таких як:

 • плита перекриття
 • Фундаментна плита
 • колона
 • балка
 • сходи.

У новій версії програми цей популярний функціонал був додатково розвинений, і тепер уніфікація також виконується для залізобетонних стін. Методика роботи з уніфікацією стін виконана за аналогією з уже знайомою користувачам технологією, яка використовується для уніфікації каркасу елементів. У процесі роботи користувач взаємодіє з робочим вікном, інтерфейс якого розбитий на три області: ліворуч представлений список всіх стін з описом їх характеристик, праворуч відображається ескіз стіни з ізополями армування, а зверху є фільтр для зручної навігації по списку стін у проекті.

Цей інструмент представляє собою ще один крок на допомогу інженерам, дозволяючи їм легко та зручно обробляти великі об`єми інформації по стінах. Він дозволяє виконувати уніфікацію стін, враховуючи не тільки геометричні параметри елементів та їх місцезнаходження у каркасі, а й  результати розрахунку армування для цих елементів.

Уніфікація стін

Інші удосконалення, пов'язані зі створенням креслень

Змінено: 08.01.2024 11:24:45
 • Для стін реалізована функція “Оновити контури”. Дана можливість дозволяє не втрачати розміщення арматури в елементах при зміні її геометрії в моделі. При додаванні прорізів і зміні довжини стіни та використанні команди “Оновити контури” достатньо актуалізувати вже раніше створену модель армування стіни


 • Для зручнішої роботи з об'єктами, які створюються на виді “Креслення” додані нові інструменти коригування:

  • дзеркальне копіювання;
  • масштабування об`єкту;
  • еквідистанта.

Ці зміни дозволяють досягти більшої ефективності при оформленні робочої документації.


 • У новій версії надано можливість керувати масштабом на кресленні індивідуально для кожного зображення виду на листі. Тобто, якщо один і той самий вид кілька разів представлений на листі, то кожне його зображення може бути виведене у своєму масштабі. Зазвичай кілька разів на листі представляють вид армування - схеми розміщення арматури в плиті в різних розташуваннях: біля верхньої або нижньої грані плити, вздовж цифрових або вздовж буквених осей. Тепер кожне таке зображення може бути присутнє на листі у своєму індивідуальному масштабі.

Масштаб зображення виду

Масштаб зображення виду

Створення креслень

Змінено: Березень 24, 2024
 • Для креслень розроблено новий вид Основного напису:

Новий вид Основного напису

Новий вид Основного напису
 • Для інструменту Таблиця реалізована можливість додавання нових рядків та стовпців

 • У таблиці специфікації паль у режимі Групувати реалізована опція, яка дозволяє порівнювати та розрізняти палі по довжині.